Image

Rapporter, statistik och analyser

Led rekryteringsarbetet med information.

Omfattande basrapporter

Statistik, sammanfattningar, genomloppstid, sökandemängder, fördelning mellan ansökningskanaler och vid behov även anpassade rapporter erbjuder omfattande rapporteringsverktyg.
Image

Statistik över sökande och ansökningar

Var får sökandena information om en öppen tjänst vid vårens rekryteringar? Vilken var ålders- och könsfördelningen mellan sökande i fjol? Och vilken var utbildningsfördelningen bland dem som sökte sommarjobb? Statistik över sökande och ansökningar hjälper dig att skapa mångsidiga statistikrapporter.
Image

Sammanfattning av rekryteringar och genomloppstid

Hur många dagar var respektive rekrytering öppen? Vilken var genomloppstiden för rekryteringarna? Vilken var fördelningen av ansökningskanaler per rekrytering? Med rapporten Sammanfattning av rekryteringar och genomloppstid kan du göra rekryteringsspecifika statistikrapporter.
Image

Sammanfattning av sökande

Behöver du en kompakt rekryteringsspecifik sammanfattning som samlar den viktigaste bakgrundsinformationen om de sökande?
Image

Ansökningar per dag och månad

Med rapporten över ansökningsmängder kan du se hur antalet ansökningar har utvecklats per månad och rentav per dag. Samtidigt ser du hur antalet ansökningar har fördelats mellan de integrerade webbplatserna för arbetssökande.
Image

Uppföljning av besökare

I sökandevyn kan du även integrera egen uppföljning av besökare, till exempel Google Analytics eller Google Tag Manager.
Image

Widgetar på startsidan

Ansökningar under de sju senaste dagarna, ansökningar under de åtta senaste veckorna, sökandenas ursprung, sammanfattning av hanteringen av ansökningar ... I startvyn sammanfattas också intressanta och nyttiga analyser.
Image