Image

Kommunikation med de sökande

Kommunikation med de sökande i snabb takt och rätt tid är nyckeln till en positiv upplevelse och en positiv arbetsgivarbild för de sökande.

Smart automation hjälper till vid kommunikationen med de sökande

Smart automation ger användaren tillräckliga frihetsgrader. Det går enkelt att med ett klick godkänna automatiska meddelanden som systemet föreslår, och du kan även redigera meddelanden innan de skickas. Du kan även låta bli att skicka ett automatiskt meddelande.
Image

Automatiserad kommunikation med de sökande

Bekväm kommunikation med de sökande i snabb takt och rätt tid är något som lyckas med smart automation. Hur skulle det vara om systemet till exempel föreslår att skicka ut en inbjudan till intervju när du flyttar ansökan till steget ”Inkallas till intervju”? Eller till exempel ett ”Nej tack”-meddelande direkt när du beslutar dig för att förkasta en sökande?
Image

Automatiserad kommunikation med de sökande

I vissa situationer är det smart att tidsinställa meddelanden till de sökande. Du kanske inte vill såra en sökande med ett meddelande om avslag på ansökan precis före ett veckoslut eller en helgperiod när du lika väl kan tidsinställa meddelandet så att det skickas följande vardag. Å andra sidan kan en nattpigg rekryterare tidsinställa meddelandena så att de skickas följande morgon.
Image

Direkta meddelanden till enskilda sökande

Med direkta meddelanden till enskilda sökande kan du exempelvis be om mer information.
Image

Gruppmeddelanden till flera sökande

Vissa meddelanden lönar det sig att skicka som massutskick till flera sökande. Om rekryteringsprocessen till exempel fördröjs kan man skicka ut en preliminär uppgift om detta till alla sökande med en sändning.
Image

Automatiskt ”Tack för din ansökan”-meddelande

Den sökande får ett ”Tack för din ansökan”-meddelande när meddelandet har mottagits. Vid behov kan man skicka ut olika tackmeddelanden, till exempel går det att personifiera meddelanden för sommarjobbsrekryteringar.
Image

Meddelande om att ansökningstiden har gått ut

Efter att ansökningstiden har gått ut väntar den sökande på information om vad som händer med ansökan. Informationstörsten kan släckas även med automatiska meddelanden. Hur låter det till exempel med följande automatiska meddelande: ”Hej! Ansökningstiden för den tjänst du ansökt om har nu gått ut och vi behandlar ansökningarna så fort som möjligt.”?
Image

Personifierade meddelanden med smarta taggar

Automatiska meddelanden och gruppmeddelanden kan göras personliga med hjälp av smarta taggar. Med smarta taggar kan man tilltala varje sökande med hans eller hennes eget namn till och med i massutskick.
Image