Image

Integration med HR-system

Pricken på i:et för en lyckad rekrytering är en integration med HR-systemet.

Varför välja ett separat rekryteringssystem?

HR-systemleverantören gör sina pengar på HR-systemet och dess funktionalitet; där har rekryteringsdelen en betydelse på bara cirka 1–2 procent. Det betyder att stora systemleverantörer inte nämnvärt utvecklar rekryteringsdelen, vilket gör att den snabbt blir gammalmodig och styv.
Image

LAURA™ spelar tillsammans med HR-systemet

Tillsammans utgör rekryteringssystemet och HR-systemet en stark duo. Det är enkelt att överföra de valda personernas uppgifter från ett separat rekryteringssystem till ett HR-system även utan integration. Å andra sidan sparar integration tid om man har många rekryteringar.
Image

Stark rekrytering

Rekrytering, arbetsgivarbild, skalbarhet, tilläggsfunktioner, språkversioner, kommunikation med sökande, administration av användarbehörigheter och många andra funktioner har i rekryteringssystemet planerats i detalj för att användas vid rekrytering.
Image