Image

Inhemskt ursprung och ansvar

LAURA™ är en inhemsk tjänst som har beviljats Nyckelflaggan och tjänsten tar även ansvar för miljön.

Inhemsk tjänst med Nyckelflaggan

Rekryteringssystemet LAURA™ produceras i Finland. Tjänsten beviljades Nyckelflaggan av Förbundet för Finländskt Arbete redan år 2010.
Image

Data hålls i Finland

Data i rekryteringssystemet LAURA bevaras i Finland. Genom att producera tjänsten med en maskinsal som är belägen i Finland vill vi säkerställa att tjänsten är inhemsk och GDPR-kompatibel.
Image

Ansvar för miljön

Vi vill ta vårt ansvar för miljön och hjälpa till att minska koldioxidavtrycket för rekryteringen. Rekryteringssystemet LAURA™ använder en miljövänlig och energieffektiv maskinsal som drivs med vindkraft.
Image