Image

GDPR-kompatibel rekrytering

Med rekryteringssystemet LAURA™ uppfyller du skyldigheterna i EU:s allmänna dataskyddsförordning i dina rekryteringar.

Data hålls i Finland

Data i rekryteringssystemet LAURA bevaras i Finland. Genom att producera tjänsten med en maskinsal som är belägen i Finland vill vi säkerställa att tjänsten är inhemsk och GDPR-kompatibel.
Image

Färdigt register över behandling

Det kan vara förvånansvärt arbetsdrygt att beskriva dataskyddspraxisen. Med rekryteringssystemet LAURA™ får du ett färdiganpassat register över behandling för dina rekryteringar. Du kan naturligtvis även skapa en egen beskrivning.
Image

Automatisk borttagning av ansökningar

Gamla ansökningar tas bort automatiskt när förvaringstiden har gått ut. Förvaringstiden (t.ex. två år) avtalas med arbetsgivaren.
Image

Den sökandes rättigheter

Den sökandes rättigheter, såsom rätt att granska och korrigera sina egna uppgifter beaktas i tjänsten och det färdiga registret över behandling.
Image

Korrigering av egna uppgifter

Den sökande kan med sina inloggningsuppgifter uppdatera sina kontaktuppgifter när som helst. Man kan även uppdatera ansökan under ansökningstiden och, om arbetsgivaren tillåter det, även efter ansökningstiden.
Image

Får ansökan användas för andra rekryteringar?

I de färdiga blankettmallarna frågas det om ansökan får användas för andra lediga tjänster.
Image