Image

Färdiga ansökningsblanketter

En ändamålsenlig ansökningsblankett betjänar den arbetssökande och rekryteraren.

Färdiga blankettmallar

Det går snabbt att fylla i en kort blankett vilket säkert gör den till de arbetssökandes favorit. En tjänstespecifik och öppen blankett erbjuder å andra sidan rekryteraren bättre möjligheter att på ett mer omfattande sätt jämföra de sökande.
Image

Anpassa blanketten rekryteringsspecifikt

Ta till exempel den korta blanketten som utgångspunkt och lägg till specifika frågor som anknyter till den lediga tjänsten. På det sättet kan blanketten betjäna respektive rekrytering bäst.
Image

Blankett på en sida

När rekryteringsannonsen och hela blanketten är på samma sida behöver den sökande inte hoppa mellan flera sidor eller flikar. Varför ska man annars heller göra blanketten komplex genom att gömma delar av den till exempel på olika flikar?
Image

Inget inloggningstvång

Varför bryta en bra känsla hos den sökande med att tvinga den sökande att skaffa ett användarnamn och logga in, när han eller hon lika väl kan skapa användarnamnet efter att ansökan har skickats?
Image