Rekryteringssystemet


LAURA™-rekryteringssystemet är rekryterarens bästa arbetskamrat!

Med hjälp av LAURA™ sparar du tid när du ska hitta de bästa kandidaterna. Rekryteringsprocessen tar ändå inte slut ännu här. Kommunikationen med arbetssökandena genom e-post eller textmeddelanden går lätt att sköta genom några klickningar. Rapportering, statisk och olika sammandrag? Genom några klickningar, förstås!


 • Laura Solo
 • Solo är den bästa hjälpen när du sköter rekryteringen i huvudsak ensam eller om det är fråga om en enskild rekrytering som du vill sköta väl.

 • Publicering av arbetsplats
 • Behandling & klassificering av ansökningar
 • E-post
 • Oinskränkt användaradministration
 • Kundtjänst (e-post + telefon)
 • Visualisering av sökandeutsikt
 • Formbara ansökningsblanketter
 • SMS-kommunikation
 • Rapportering (statistik, sammandrag, export)
 • Skräddarsybart system
 • Integration med användaradministration (AD/SSO)
 • Planering av rekryteringen
 • Arbetsgivarvideo + VideoCV
 • Delning till sociala medier
 • Integration med HR-och lönesystemen
 • Arbetsavtal, arbetsintyg, vikarieförvaltning, rekryteringsuppdrag, utvecklingssamtal, video-anvisningar mm.
 • €90.00

  per månad

  Startpris 0 €

 • Laura Start
 • LAURA™ Start går snabbt att ta i bruk alla organisationer oavsett storlek och den täcker mångsidigt rekryteringens grundbehov.

 • Publicering av arbetsplats
 • Behandling & klassificering av ansökningar
 • E-post
 • Oinskränkt användaradministration
 • Kundtjänst (e-post + telefon)
 • Visualisering av sökandeutsikt
 • Formbara ansökningsblanketter
 • SMS-kommunikation
 • Rapportering (statistik, sammandrag, export)
 • Skräddarsybart system
 • Integration med användaradministration (AD/SSO)
 • Planering av rekryteringen
 • Arbetsgivarvideo + VideoCV
 • Delning till sociala medier
 • Integration med HR-och lönesystemen
 • Arbetsavtal, arbetsintyg, vikarieförvaltning, rekryteringsuppdrag, utvecklingssamtal, video-anvisningar mm.
 • Från €290.00

  per månad

  Startpris 890 €

 • Laura PRO
 • Pro uppfyller era behov fullständigt. Av nästan oändliga möjligheter skräddarsyr experter ett system som passar bäst just er.

 • Publicering av arbetsplats
 • Behandling & klassificering av ansökningar
 • E-post
 • Oinskränkt användaradministration
 • Kundtjänst (e-post + telefon)
 • Visualisering av sökandeutsikt
 • Formbara ansökningsblanketter
 • SMS-kommunikation
 • Rapportering (statistik, sammandrag, export)
 • Skräddarsybart system
 • Integration med användaradministration (AD/SSO)
 • Planering av rekryteringen
 • Arbetsgivarvideo + VideoCV
 • Delning till sociala medier
 • Integration med HR-och lönesystemen
 • Arbetsavtal, arbetsintyg, vikarieförvaltning, rekryteringsuppdrag, utvecklingssamtal, video-anvisningar mm.
 • Enligt avtal

  per månad

  Startpris enligt era behov

Referenser

Kundservicen har fungerat utmärkt också efter ibruktagandet; i regel fås svar under samma dag och alla våra önskan om utveckling har genomförts inom en vecka.

Kaarina Kilpeläinen - Linnanmäki

Vi tar hand om våra kunder


Som vår kund får du sakkunnig hjälp och service när du behöver det.

Individuell service

Alla våra kunder har en egen teknisk stödperson. Vi behov kommer vi också på plats för att ge er service.

Telefonservice

Vi svarar på förfrågningar vardagar
kl. 08.30-16.30
på numret +358 44 7700 560.

E-mail

Vi svarar på förfrågningar vardagar
kl. 08.30-16.30
support@laura.fiNärmare information om tjänsten

LAURA™ som hjälp i rekryteringen

LAURA™-rekryteringssystemet formas alltid enligt användarorganisationens behov och funktionssätt. Våra olika produkter och deras skräddarsybarhet säkerställer det bästa alternativet för er.

På sajten Laura.fi och speciellt vidstående meny kan du bekanta dig med LAURA™. Förutom att du med LAURA™ genomför en högklassig rekrytering, hjälper LAURA™ i många HR-funktioner, förvaltning av arbetskraft och utvecklandet av arbetsgivarbilden.


Planering av rekryteringen

Godkännande av arbetsplatsen, sökande av tillsättninglov, planering av rekrytering, rekryteringskommission… Det finns många olika namn, men för deg mesta föregås platsannonser av någon slags planering.

Genom LAURA™ kan skedet mellan rekryteringsbehovet och platsannonsen smidigt formas att passa arbetsgivarens och rekryterarens omväxlande behov. För statistik och rapportering kan i förfarande tilläggas nödvändiga nivåer av godkännande, automatiska meddelanden, kommentardelar samt sifferkoder som stöder uppföljningen.

LAURA™ möjliggör smidigt genomförande av olika åtgärder som föregår rekryteringen. På basis av en bra plan kan man skapa en arbetsplatsannons genom att klicka, och bakgrundsinformationen är till rekryterarens förfogande under hela rekryteringsprocessen, ändå till en omfattande rapportering (t.ex. genomgångstider och jämförande av plan och förverkligande).Förvaltning av arbetsplatser

Med hjälp av LAURA™ sparas massor av arbetstid. Arbetsplatserna förvaltas kontrollerat. Behovet att publicera platsannonser, arbetsplatstillståndet och material för platsen kan uppstå genom en intern process eller de kan komma rakt från förmannen- oavsett är arbetsplatsens och annonsens skapande lätt med LAURA™.

Arbetsplatsens ansvarspersoner, blanketter, språkversioner och ansökningarnas styrning- dessa är exempel på lätt definierbara saker och standardiserade alternativ vid skapandet av arbetsplats. Flexibilitet till sökningen fås genom att till ansökningsblanketten tillägga uppdragsspecifika frågor ur frågebanken. Vid behov kan arbetssökanden genom olika sökfunktioner sätta upp en arbetsvakt.

Med LAURA™ är det lättare att skicka platsannonsen till valda informationskanaler och social media. Det är lätt att skapa och omforma annonser. Det går att tillägga bilder och videon som stöder en positiv arbetsgivarbild och samtidigt svarar annonsernas utseende arbetsgivarens visualiska bild. Genom LAURA™ är arbetssökandens upplevelse av sökandet på toppnivå.


Behandling av ansökningar

Ansökningar som kommer via LAURA™ kan redan vid skapandet av arbetsplatsen styras till en viss person. Styrningen stöds av användargrupper och ansvarspersoner. Ansökningarna sparas i planerad mappstruktur, ur vilka rekryteraren kan göra sökningar inom ramen för sina användarrättigheter. Vid önskan kan rekryteraren få automatiska meddelanden om inkomna ansökningar.

Gallring av ansökningar

Gallringen av ansökningar lyckas genom mångsidiga sökfaktorer: alla formbundna frågor och rekryterarens anteckningar fungerar som sökfaktorer. Ytterligare sökfaktorer kan basera sig på t.ex. datum eller logguppgifter. Sökning genom nyckelord, som också kan genomföras i bilagor, kompletterar sökningarna. Sökningar och sökresultat kan sparas för att underlätta behandling av öppna ansökningar och för att säkerställa hittandet av särskilt bra kandidater.

Ansökningar kan tas till behandling från en eller flera arbetsplatser och med hjälp av LAURA:s mångsidiga sökfunktioner kan man göra en sammanfattning av de intressantaste sökandena. Ansökningar kan behandlas enskilt eller som grupp, och vid behov kan en sökande styras till en lämpligare arbetsuppgift. Genom att använda sökandestatus, färdiga basmeddelanden och massmeddelanden säkerställs, att varje sökande får en positiv bild av organisationen.

Sammandrag och helhetsprofil

På basis av sökresultat kan man uppgöra olika sammandrag. Ur sammandraget fortsätts gallringen genom nyckeluppgifter. Sammandrag kan sparas och således kan behandlingen fortsätta senare.

Sökanden som finns i sammandraget kan underkastas massfunktioner, som t.ex. rekryterarens anteckningar, förflyttningar mellan rekryterare samt e-post- och sms-kommunikation.

Den enskilda ansökningens behandling planeras så att den svarar rekryteringens gång. Rekryterarens kommentarer och klassificeringar planeras så att de stöder urvalfasen.

Av sökanden kan man också göra en helhetsprofil. I profilen sparas all information som uppstått i sökfasen men också efter det eventuella valet. I profilen kan sparas t.ex. sökandes olika ansökningar, intervjublanketter, kompetensutredningar, utvecklingssamtal, arbetsavtal, bilagor och t.ex. vikariatkalendrar.


Val av lämplig person

LAURA™ stöder urvalet smidigt och tidssparande. De effektiva sökfunktionerna hjälper er att hitta de kandidater som fyller baskriterierna. För specifikare jämförelse finns olika sammandrag. Efter att den utvalda skaran hittats början intervjufasen. För att minimera fruktlösa intervjuer kan ni redan i ansökningsskedet använda Video CV eller videointervjuer (funktionen är förverkligad i samarbete med RecRight). Också skräddarsydda intervjubaser kan användas som stöd. De håller intervjun samman och möjliggör en omfattande och jämförelsebar bokföring av intervjuerna. Sökandes betyg, testresultat och annan dokumentation kan smidigt sparas i samband med sökandens profil, varav all information är tillgänglig på ett ställe. När valet är gjort, kan informationen behändigt överföras till HR-eller lönesystemet.

 • Effektiva sökfunktioner
 • Omfattande anteckningar och klassificeringar
 • Stöd vid intervjuer
 • Video CV och videointervju
 • Referenser
 • Betyg och dylik dokumentation
 • Test och resultat
 • Integration med Master-systemet

EFTER URVALET

Vikariatförvaltning

Förvaltning av vikariat och deltidsarbete som utvidgning av rekrytering minskar förmännens arbete jämfört med manuell reservering och organisering. Förvaltning av vikariat som fungerar genom textmeddelanden försnabbar erbjudandet av arbetstillfällen och hittandet av passande kandidater: svarstiden till vikariatinbjudningar är oftast under två minuter från skickandet av erbjudandet. Genom integration kompletterar vikarieförvaltingen skiftesplaneringen.


Genom LAURA:s vikariatförvaltning kan du t.ex.

 • godkänna arbetssökanden som vikarie och hålla vikariens kunskaps- och kompetensnivå tidsenlig
 • skapa och skicka vikariaterbjudanden till lediga och passliga vikarier
 • den dubbelriktade kommunikationen (kallelse till arbete- svar) uppdaterar arbetsenhetens och vikariens kalender automatisk
 • vikarien kan själv uppdatera sin tillgänglighetsinformation

Modulen med vikariatförvalting anpassas enligt användarens behov, vare sig det är fråga om deltid inom handelsbranschen, inhoppare, skiften inom social- och hälsovård eller andra korttidsjobb.


Förvaltning av anställningsförhållanden

LAURA™ stöder omsynen av anställningsförhållandet också efter urvalet. Det skräddarsydda, elektroniskt uppgjorda arbetsavtalet sparas i systemet och börjar arbetstagarens karriär i företaget. Samtidigt kan den valda personens arbetsplatsansökan omarbetas till en kompetensprofil. Arbetstagaren kan upprätthålla profilen själv och den kan fungera t.ex. som en bas för hela organisationens kompetensförvaltning och personens karriärplanering och utvecklingssamtal. LAURA™ stöder vid behov också personens orientering.

I LAURA™ kan ni samla hela personalens Cv:n och/eller kompetensprofiler. Med hjälp av mångsidiga rapporteringsalternativ kan ni kartlägga hela organisationens kompetensnivå och planera personalens utvecklingsbehov och nya rekryteringar.

Med hjälp av LAURA™:s blanketter, formbara frågetyper och rapportering är det möjligt att genomföra mångsidiga personalförfrågningar och kartlägga t.ex. de anställdas välmående.

LAURA™ har mångsidiga egenskaper och tack vare t.ex. logganteckingar passar LAURA™ utmärkt för att stöda arbetstagarens karriär också efter rekryteringen. Anställningsförhållandets avslutningsfaser kan också väl skötas med hjälp av LAURA™:

Vid önskan av mera information, beställ presentation (live eller video) av våra experter.

Ifall ni önskar ett ännu mer omfattande HR-system som ändå ger er bästa redskap för rekryteringar, ger LAURA:s mångsidiga integrationsmöjligheter en möjlighet till det.

Förvaltning av rekryteringsprojektet

Arbetsplatser skapas inte av sig själv, utan deras skapelse föregås av olika faser. I LAURA™ kan ni förvalta dessa faser som t.ex. förslag till nya arbetsplatser, rekryteringstillstånd och kommissioner. Faserna sammanknyts smidigt till skapandet av själva arbetsplatsen, eftersom användarna enligt sina användarrättigheter kan skapa arbetsplatser på basis av bakgrundsinformation. Samtidigt kvarstår länkarna till förvaltingen av projektet och rapporteringen blir alltmer heltäckande.

När projektet framskrider kan olika situationer automatisk avfyra e-postmeddelanden och andra funktioner i systemet. Således sköts många manuella, jobbiga funktioner automatiska utan en typisk e-post- och telefonkaos.

Förutom förvaltning av projektet erbjuder LAURA™ en CMR-modul för förvaltning av kunder. Med hjälp av modulen kan du skapa klientskap direkt i LAURA, tillägga och omforma kontaktpersoner samt bifoga kunder till så väl kommissioner som arbetsplatser.

Modulen för förvaltning av rekryteringsprocessen utvidgar inledningsfasen i LAURA™:s basrekryteringsprocess och klarlägger deras gång.

 • förvaltning av projekt/kommissioner
 • CRM

Intern rekrytering

Förutom offentligt arbetssökande stöder LAURA™ interna rekryteringsprocesser. Genom användargrupper och användarrättigheter kan interna rekryteringsbehov gömmas från andra användare, så att endast kretsen som sköter ärendet ser arbetsplatsen och inkommande ansökningar. Annars fungerar emottagandet och behandlingen av ansökningar lika smidigt som vid de offentliga ansökningsprocesserna.

Ytterligare kan de interna arbetsplatspublikationerna länkas genom LAURA™s egna, skyddade nyckel, varav de interna arbetsplatserna inte kan listas i sökmaskiner.

Med hjälp av LAURA™ sköter ni alltså stiligt både intern och extern rekrytering.

Samarbetsförfarande

På rak arm känns ett rekryteringssystem inte som första användbara verktyg vid samarbetsförfarande. Emellertid är det just då som LAURA:s styrkor, dvs. stärkandet av en god arbetsgivarbild, en högklassig sammanföring av arbetsuppgifter och människor samt intern kommunikation, är av ännu större betydelse än normalt. När samarbetsförfarandet sköts väl återvänder företaget snabbare till en växande kurs och då startar rekryteringarna åter. Och då är ju rekryteringssystemet redan i bruk!

En av våra kunder skaffade LAURA™ precis före samarbetsförfarandet. Idén är enkel: det förminskande företagets alla arbetsplatser skulle ifyllas internt och ansökandet skedde genom rekryteringssystemet. Varje arbetstagare fyllde i sin CV och ansökte om en arbetsplats.

Det krympta företagets lediga tjänster kunde på detta sätt ifyllas på basis av personernas verkliga kompetens och motivation, och de som inte fann en ny arbetsplats blev under uppsägningshot.

Arbetsgivaren fick på detta sätta uppdaterad information om personalens kunnande på ett lätt sätt, eftersom personerna gjorde uppdateringarna själva.

I samband med samarbetsförfarande som sköts genom rekryteringssystem övar sig varje anställd att fylla i sin CV och skriva upp sina styrkor, utbildningar och arbetserfarenheter. Ifall man blir uppsagd är CV-basen färdigt skisserad och användbar vid sökning av andra arbetsplatser. Samarbetsförfarandet kan skötas positivare när människorna upplever situationen som jämlik och väl motiverad. Samtidigt utformas den egna karriärutsikten.

PROSESSENS STÖDFUNKTIONER

Kommunikation

I LAURA™-rekryteringssystemet kan kommunikationen med sökandena utföras automatiskt eller av rekryteraren. LAURA™ är en fungerade och pålitlig partner i både extern och intern kommunikation.

Kommunikation med arbetssökanden

Automatisk kommunikation i LAURA™ betyder kommunikation som utförs automatiskt t.ex. när arbetssökanden lämnar in en ansökan. Arbetssökanden får ett svarsmail, som vid behov skräddarsys enligt kundens behov. Det är också möjligt att sökanden till sin e-post får uppgifter med vilka denna senare kan omforma sin ansökan.

Systemet kan skicka sökanden påminnelsemeddelanden. En sådan kan exempelvis vara en påminnelse om att förnya en öppen ansökan, som skickas två veckor före ansökan föråldras.

Till automatisk kommunikation hör också all e-post och textmeddelanden som skicka från systemet till sökanden. I dessa meddelanden kan man informera om ledigblivna arbetsplatser, vikariat, intervjuinbjudan och andra för rekryteringen väsentliga ärenden. Textmeddelanden är ett ypperligt tillägg vid sidan om e-post och med dem nås de konkurrenskraftigaste kandidaterna ännu snabbare.

Meddelanden kan skickas till olika sökandegrupper på basis av exempelvis arbetsplats eller andra kriterier. Också individuell kommunikation med sökanden lyckas rakt från systemet, vilket försnabbar och underlättar rekryterarens arbete och övertygar också sökanden.

Intern kommunikation

LAURA™ fungerar som ett internt kommunikationssystem under företagets rekryteringsprocess. Godkännandet av rekryteringen kan vara en invecklad process, varigenom effektiv automatisk kommunikation och olika påminnelser hjälper att genomdriva processen effektivt.

E-post med bilagor kan skickas till alla användare. Vikarier kan informeras om kommande behov och t.ex. söklistor sammanställda av arbetssökanden kan lätt delges mellan användarna.

Partners

LAURA™ erbjuder mångsidiga redskap för upprätthållande av kontaktuppgifter med er egen kundkrets. Från LAURA™ kan ni också smidigt skicka uppgifter (ansökningar, sammanfattningar) utanför systemet utan att behöva använda något separat verktyg.

All kommunikation gör ett spår i systemet, vilket förbättrar genomskinligheten och gör processens olika faser klarare.

Mångsidig rapportering

Rekryteringsprocessens rapporteringsbehov kan vara nästan oändliga. Så är också LAURA:s rapporteringsmöjligheter! Sammanfattningar av sökanden, sökandestatistik, arbetsplatsrapporter och olika exporter (t.ex. i form av CSV) är för merparten väsentliga rapporter. Till rapportbehoven kan höra med lön ihop hängande rapportering, uppföljning av rekryteringskommunikation och till exempel audition av användningsgrader. Rapportformen är oftast HTML (läsbar på skärm eller utskrivbar), CSV (för att öppnas i kalkylering) samt PDF (till bilaga eller för utskrift).

 • För sökandena
 • Internt
 • För partners
 • Mångsidiga rapporteringsmöjligheter (sammandrag, statistik, rekryteringsrapporter mm) i olika former (html, odf, csv o.s.v.)

Hakemuksia viimeisen viikon aikana

Arbetsgivarbilden med i allt

Konkurrensen över goda arbetstagare är hård och blir bara hårdare framtiden. Den bild sökandena får av arbetsgivaren under rekryteringsprocessen gör alltså inte detsamma. Bara en lite del av sökandena rekryteras, men resten kan mycket väl vara era kunder eller höra till andra referensgrupper.

En majoritet av besökarna på arbetsgivarens webbplats ser på lediga arbetsplatser. Således är det viktigt att arbetsannonssidornas visuella utseende skapar en bild av företaget och arbetsgivaren. LAURA:s visuella utseende formas att behaga företaget så att den väcker positiva tankar om arbetsgivaren. Förutom visualisering av webbplatsen, kan man ytterligare omforma informationsmeddelanden, bifoga bilder eller t.ex. en video som presenterar arbetsmiljön.

Användarvänlig ansökningsblankett

När arbetssökanden ifyller ansökningsblanketten vill denna inte använda ett stelt och svårtolkat system. Som värst ifyller sökanden en flersidig blankett utan att veta vad som frågas på nästa sida. I LAURA™ ser sökanden klart helheten och får automatiskt en skissering av sin ansökan. Sökanden kan omforma och uppdatera sin ansökan med användaruppgifter som man får per e-post. Sökandet är smidigt och klart.

Sökanden kan komplettera sin ansökan med bilagor och bilder. Också videopresentationer eller videointervjuer kan vara en del av ansökningen.

Det automatiska tackmailet berättar för sökanden till vilken uppgift denna sökt, hur länge ansökan sparas och hur den kan uppdateras. Meddelandena omformas så att de motsvarar arbetsgivarnas behov: t.ex. språkversioner och sektionsspecifika meddelanden är en del planeringen som görs före ibruktagandet LAURA™. Arbetssökandena kan själv förvalta sina ansökningar. De kan t.ex. kopiera en redan inskickad ansökan till en ny arbetsansökan och uppdatera den att motsvara den nya uppgiften.

Kommunikation med sökandena

Kommunikation med arbetssökanden är en viktig faktor som påverka bilden av arbetsgivaren. Arbetssökande borde åtminstone få information om alla val som gäller denna. Förvånansvärt ofta blir arbetssökandena utan information, vilket gör bilden av arbetsgivaren sämre.

För arbetsgivarbilden är det väsentligt att sökanden kan göra en arbetsplatsvakt och/eller lämna en öppen ansökan, som tas sakligt i beaktande. Också ”tips om arbetsplats”- funktionen är en del av en positiv arbetsgivarbild och kan hjälpa att få kontakta bra kandidater.

Alla som deltar i rekryteringen genom LAURA™ kan följa hur rekryteringen fortskrider, vilket underlättar skapandet av en god arbetsgivarbild. Information förmedlas smidigt mellan rekryterarna, och således är det lätt att informera sökandena. Om sökanden frågar om ansökningens öde, kan rekryterarens genast hitta information om vem som behandlat ansökningen, hur sökanden har kommenterats och i vilket skede av urvalet den är. Rekryteraren ser också sökandens helhetsprofil och därmed all information som hör ihop, t.ex. intervjublanketter och kompetenskartläggningar. I LAURA™ är arbetssökandens upplevelse högklassig, klar och den stöder en bra arbetsgivarbild. Också till denna del omformas LAURA™ att svara vår kunds behov.

Förvaltning

Med LAURA:s hjälp sköts rekryteringsprocessen och andra LAURA:s till intern förvaltning hörande ärenden förstklassigt. Sådana ärenden är t.ex. systemets användarrättigheter, intern kommunikation, förvaltning av inställningar (t.ex. användarspecifikt språk), anvisningar som hör till rekryteringsprocessen samt statistik- och rapporteringsbehov.

När LAURA™ tas i bruk gås dessa ärenden igenom med LAURA Rekrytointi Ab erfarna experter. Som exempel kan nämnas uppgörande av en struktur för användarrättigheter. Genom färdiga användarprofiler är det för huvudanvändarna lätt att skapa och förvalta användarrättigheter.

Användargruppernas rättigheter kan fastslås mycket smidigt och enligt behov. Förutom en typisk tredelning (admin, hr, förman) kan gruppernas rättigheter uppdelas enligt organisationen avdelningar eller geografiska områden. Genom användarrättigheter kan man iaktta informationsskydd, begränsa ansökningarnas läsrättigheter till vissa frågor eller begränsa sebarheten av de interna sökandena.

Rättighetsbesittning för användarna kan implementeras genom en integration till kundens single-sign-on systemet.

Internationell rekrytering

LAURA™ är ett ypperligt hjälpmedel också vid internationell rekrytering. Tack vare systemets webbläsbarhet behöver ett internationellt företag endast ett rekryteringssystem, som kan användas runtom hela världen- vare sig rekryteringar sköts koncentrerat eller varje land för sig.

Förutom på finska kan LAURA™ fås på engelska, svenska, estniska, ryska och kinesiska. Grundsystemet fungerar likadant på alla språk, men på vissa språk kan t.ex. integrationernas stöd vara begränsad. Den engelskspråkiga versionen är emellertid alldeles lika omfattande som den finskspråkiga. Vid behov kan systemet översättas även till andra språk. Det finns ett färdigt verktyg för översättande av systemet och sålunda är det enkelt att tillägga ett nytt språk.

En del av våra kunder använder LAURA™ i internationella rekryteringar i bl.a. Kina, Ryssland och Baltikum.

Ett internationellt företag behöver också ofta arbetskraft från olika delar av världen. Leverantören av LAURA™, LAURA Rekrytointi Ab, är Finlands representant i det internationella rekryteringsnätverket The Network. Tack vare samarbetet kan LAURA Rekrytointi Ab förse alla era internationella rekryteringsbehov:

 • 130+ länder
 • 50+ av marknadens ledande rekryteringsföretag
 • marknadens bästa rekryteringssidor
 • över 145 milj. besökare och 250 milj. Cv:n globalt
 • oerhörd lokal och etablerad varumärkeskännedom
 • unik, lokal rekryteringsexpertis
 • produkter planerade för lokala marknader

Flera partnerföretag i The Network producerar liksom Uranus rekryteringssystem. Sålunda får vi världsomfattande nya idéer för utvecklandet av vårt system.


ADMINISTRATION & STÖDFUNKTIONER

LAURA™s kundtjänst

Genom att välja LAURA™-rekryteringssystemet skaffar du inte endast ett rekryteringssystem, utan också guidning och konsultering för att utveckla er egen process. LAURA™:s omfattande kundtjänst innehåller en namngiven försäljare för varje kund samt en teknisk ansvarsperson.

Den tekniska ansvarspersonen är med er redan från första mötet och fungerar som kontaktperson direkt med huvudanvändarna. Den tekniska ansvarspersonen stöder er genom så väl telefon som e-post i alla ärenden som har att göra med systemet. Detta omfattande stöd hör till månadsavgiften utan någon extra avgift.

Vi följer aktivt med systemet och integrationerna och tar proaktivt tag i möjliga problem. Vi meddelar om serviceavbrott vid användarens inloggning till systemet. Huvudanvändarna får information om så väl nya basfunktioner som funktioner med tilläggsavgift. Enligt SaaS-servicemodellen (Software as a Service) sköter Uranus om systemets dataskydds- och andra uppdateringar, så att kunden kan koncentrera sig endast på rekryteringsprocessen.

Vi står alltid till förfogande vid så väl problemsituationer som saker som har att göra med utveckling av systemet!

Integrationer

LAURA™ är smidig att integrera med olika system. Vi erbjuder färdiga integrationer kostnadseffektivt och med snabba leveranstider. Vi lyssnar noggrant på kundens behov och således har bl.a. nedan listade integrationer genomförts (klicka bilden större)!

 • Publicering av arbetsplatsannonser i olika kanaler (.t.ex. www-sidor, www.mol.fi, www.uranus.fi, www.monster.fi, www.oikotie.fi) lyckas genom några klickningar
 • Arbetsplatserna kan smidigt överföras till valbara medier genom RRS-feed
 • Tveka inte att ta kontakt ifall ni är intresserade eller om ni har ett speciellt integrationsbehov!otathan yhteyttä!

Integration med LinkedIn

Med LAURA™-rekryteringssystemet nås lätt över 600 000 finska LinkedIn-användare! LinkedIn har slagit igenom som en sajt där man bildar nätverk inom arbete och karriär. De flesta användarna vill beskriva sig själva som kompetenta arbetstagare och som arbetssökanden intresserade av nya karriärmöjligheter. Arbetssökandena kan lätt kopiera sin LinkedIn-profil till LAURA™ vid inlämnandet av arbetsansökan. Således minskar tiden som går åt vid ifyllandet av blanketter.

Samtidigt skapar arbetsgivaren en modern bild av sig själv. Arbetssökande känner att han uppskattas av arbetsgivaren. Vid önskan får användarna av LAURA™ funktionen i bruk både snabbt och förmånligt. LAURA Rekrytointi Ab konsulter och tekniska ansvarspersoner berättar gärna mera och hjälper i genomförandet.


Social media

LAURA™-rekryteringssystemet tar i beaktande social media och dess växande betydelse i rekryteringar. Arbetssökandena kan dela platsannonser i Facebook och Twitter. Således får arbetsplatsen som bäst enorm synlighet bland olika proffs.

En separat LinkedIn-integration möjliggör att arbetssökanden direkt kan hämta information från sin LinkedIn-profil till arbetsansökan. Följaktligen sparar sökanden både tid och möda.


Videon

LAURA™-rekryteringssystemets videoegenskaper förbättrar träffsäkerheten i rekryteringar, sparar rekryterarens tid och inför smidighet och flexibilitet – också från sökandes synvinkel.

Videopresentation

Det framgår ofta redan vid första sekunderna ifall arbetssökanden inte är passlig, men ändå måste intervjuerna genomföras och dyrbar tid går åt till intervjuer. Videopresentationerna avlägsnar rekryteringens dyraste och mest frustrerande fas: ifall ansökningen är bra, kompetensen på sin plats och kandidaten i videon verkar passlig, minskar de onödiga intervjuerna och endast de bästa kandidaterna urgallras till de slutliga intervjuerna.

Exempel på videointervjuer:

 • Kundserviceuppgifter: ett av kundbetjäntens viktigaste valkriterier är det yttre intrycket. Genom en kort videopresentation klarnas detta före inbjudan till intervju.
 • Språkkunskap: ifall ett visst språk krävs vid en uppgift, kan man be sökanden tillägga en presentation på just detta språk.
 • Anpassning: från videopresentationen kan man dra första slutsatser om hur kandidaten troligtvis skulle anpassa sig till arbetsmiljön.

Videointervju

RecRight har utvecklat ett effektivt verktyg för videointervjuer. Verktyget kan användas i LAURA™ och med dess hjälp kan kandidater intervjuas och bedömas när och var som helst. Vi ordnar informationstillfällen i LAURA Rekrytointi Ab utrymmen enligt behov och intresse. Under tillfällena får ni bekanta er med hur smidiga nutida videointervjuer är och hur man genom dem undviker onödiga och dyra intervjuer ansikte mot ansikte. Både RecRight och LAURA Rekrytointi Ab experter är med under informationstillfällena.

Instruktionsvideon

Med hjälp av instruktionsvideon blir användandet av LAURA™ ännu lättare före både sökanden och rekryteraren. För att underlätta användandet av systemet kan instruktionsvideon fogas till ansökningsblanketter och andra ställen i systemet. Instruktionsvideon kan produceras förutom av Uranus, vid behov på kundens egna vägnar.

Referenser

Tillsammans med LAURA Rekrytointi Ab har försäljnings-, definitions-, genomförande- och ibruktagandefasen samt användandet av LAURA™ varit oförglömligt lätt.

Jouko Karjalainen - Anvia Oyj
Share this

Send this to a friend