Folkhälsan logo

Folkhälsan använder LAURA™ på svenska

Riku Malkki Ajankohtaista, Referenssejä

Jag anser att LAURA™-programmet gjort Folkhälsans vikarieförmedling smidigare, mer strukturerad och snabbare. Via LAURA-programmet kan man se vilka vikarier som är tillgängliga för en arbetstur, vilket försnabbar vikarieförmedlingsprocessen. Att enheterna själva kan uppdatera sina vikariebehov via programmet gör att det blir mindre rådd och missförstånd med öppna turer.

En fördel är också att enhetsansvariga själva kan gå in på LAURA och se om vikariebehovet blivit fyllt eller inte och vilka vikarier som eventuellt kunde jobba. Laura fungerar också som en CV-bank, eftersom redan anställda vikarier kan uppdatera sina uppgifter på sina konton och nya vikarier kan lämna in sin arbetsansökan via programmet.

Med lite finslipning i användarvänligheten blir LAURA ett ännu bättre verktyg för både arbetsförmedlarna och arbetstagarna.

Lotta Corin
Personalkoordinator t.f.
Folkhälsan Syd Ab