FAQ

Useimmin kysytyt kysymykset

Alta löydät vastaukset LAURA™-rekrytointijärjestelmää koskeviin kysymyksiin.

Jos et löydä vastausta kysymykseesi, otamme mielellämme uusia kysymyksiä vastaan.

Esitä kysymys!
Harkitsemme HR-järjestelmätoimittajan rekrytointiosan käyttöönottoa. Miksi kannattaisi harkita asiaa vielä uudestaan?

HR-järjestelmätoimittaja saa rahansa HR-järjestelmästä ja sen toimivuudesta; rekrytointiosa on siinä vain 1-2 prosentin merkityksellä mukana. Tästä seuraa, ettei iso järjestelmätoimittaja juurikaan kehitä rekrytointiosaa, jolloin siitä tulee nopeasti vanhahtava ja kankea.

Työnhakijoista vain pieni osa tulee valituksi organisaation palvelukseen ja siten HR-järjestelmään kuuluvaksi henkilöksi. Valittujen henkilöiden tiedot on helppo siirtää erillisestä rekrytointijärjestelmästä HR-järjestelmään, eikä tähän tarvita kalliita integraatioita. Myös hylättyjen työnhakijoden hyvä hoitaminen on yksi oleellisimmista osa-alueista rekrytointiprosessissa ja sen pystyy tyylikkäimmin sekä varmimmin hoitamaan juuri erillisellä LAURA:n tyyppisellä rekrytointijärjestelmällä.

Meillä on vain muutama rekrytointi vuodessa. Miksi hankkia kallis järjestelmä?

Ensinnäkin LAURA on yllättävän edullinen, joten hinta ei ole hankinnan este koskaan. Toisekseen LAURA:sta on olemassa kevytversio (LAURA Solo), jota yksi rekrytoija voi näppärästi ja aikaansa säästävästi käyttää. LAURA Sololla voi ottaa vastaan myös avoimet hakemukset ja luokitella ne siten, että helmet löytyvät järjestelmästä yllättävän rekrytointitarpeen ilmetessä.

Sähköpostilaatikoista ei helposti löydä hyväksikään muistamansa hakijan CV:tä. LAURA Sololla estetään myös sähköpostihakemusten mukana mahdollisesti tulevien virusten pääsy yrityksen tietokoneisiin ja siten voidaan välttyä isolta harmilta.

Rekrytoimme pääasiassa sisäisesti. Miksi hankkia järjestelmä?

Kun kyseessä on sisäinen rekrytointi, hakemusten luottamuksellinen käsittely on erityisen tärkeää. LAURA™:ssa voidaan käyttöoikeuksilla rajata tarkasti, ketkä pääsevät käsittelemään sisäisiä hakemuksia.

Työpaikkojen julkaiseminen intranetissä on helppoa ja tukee sisäistä rekrytointia hyvin.

Ilmoittautuminen työnkiertoon on mahdollista toteuttaa LAURA™:n avulla sujuvasti.

Sisäisessä rekrytoinnissa LAURA™ antaa myös mahdollisuuden pitää yllä henkilöstön osaamisia tähän käyttöön suunniteltujen osaamiskartoituslomakkeiden avulla.

Julkisena toimijana meitä sitoo velvollisuus kilpailuttaa suuret hankkeet, joihin järjestelmähankkeetkin kuuluvat. Kerran kilpailutuksen läpivieneenä tiedän, että kilpailutus on äärimmäisen työläs ja pitkäkestoinen projekti eikä välttämättä takaa parasta lopputulosta. Onko LAURA Rekrytointi Oy:llä tähän näkemyksiä?

LAURA™ toimitetaan SaaS-mallin mukaan palveluna, joten raskasta järjestelmähanketta ei tästä tarvitse tehdä. Useimmiten LAURA™ on myös käytännössä ollut mahdollista hankkia ilman kilpailutusta.

LAURA™ on moduulipohjainen järjestelmä, jonka hankinta on mahdollista rajata vain siihen rekrytoinnin alueeseen, joka on pahin “pullonkaula”. Tällaisia alueita julkisella sektorilla voivat olla mm. sijaishallinta, rekrytointi, sisäisen kierron organisointi, työpaikkojen julkaisu, tekstiviestillä työhönkutsu, opiskelijoiden cv-pankki, jne. LAURA:a on mahdollista päivittää perushankinnan jälkeen eri moduuleilla tarpeiden muuttuessa.

Keskustelemme mielellämme juuri teidän tarpeistanne voidaksemme räätälöidä teille sopivan järjestelmän ja sopivan tarjouksen, ilman kilpailutusta.

Suunnittelemme yrityskauppaa/kuntaliitosta. Onko LAURA™:sta tällaisiin tilanteisiin apua?

Miltä seuraava toimintamalli tuntuisi? Laaditaan helposti täytettävä CV-pohjalomake LAURA™:n avulla ja kun yhteenliittyminen on tapahtunut, järjestetään jonain päivänä vapautus työstä vaikkapa klo 8-9 välillä, jolloin jokainen uusi organisaatioon mukaan tullut täyttää LAURA™:an CV-tietonsa. Näin on saatu koko uuden organisaation osaaminen tunnissa hanskaan ja uusista ihmisistä löydetään heti oikeat tyypit. Mahdollinen uudelleenorganisointi voidaan myös toteuttaa nopeasti sekä osaavasti, kaikkien tiedot ja taidot huomioiden. Jos ensimmäisenä kysymyksenä on vielä avoin kysymys “Uratoiveesi yrityskaupan/kuntaliitoksen toteutumisen jälkeen”, niin saadaan helposti näkemys, ketkä ovat uudesta tilanteesta innostuneimpia ja kokevat sen enemmän mahdollisuutena kuin uhkana.

Meillä on YT:t käynnissä ja rekrytointiasiat eivät kiinnosta yhtään. Miksi miettiä rekrytointijärjestelmää?

YT:n voi hoitaa aivan uudenlaisellakin tavalla. LAURA™:n voi ottaa käyttöön jo YT-prosessin aikana, mieluiten heti kun YT:t alkavat. Idea voi olla sellainen, että supistuvan organisaation kaikki paikat laitetaan sisäiseen hakuun ja haku tapahtuu LAURA™:n avulla. Pienenetyn organisaation vakanssit pystytään näin täyttämään henkilöiden aidon osaamisen ja motivaation perusteella ja ne, joille ei valinnassa järjesty uutta tehtävää, jäävät irtisanomisuhanalaisiksi.

YT-prosessin yhteydessä on erittäin hyödyllinen asia, että kukin henkilökuntaan kuuluva harjoittelee CV:n täyttämistä sekä kirjaa vahvuuksiaan, koulutuksiaan ja työkokemuksiaan. Siitä lähtee jo hyvin pohtiminen, mitä isona haluaa tehdä, ja jos joutuu pois, on CV-pohjat luonnosteltu ja valmiina muidenkin paikkojen hakemista varten.

YT-prosessin hoito voi onnistua paljon positiivisemmin kun siihen sisällytetään näin myös uusia uramahdollisuuksia ja ihmiset kokevat ikävän tilanteen hoidon tasapuolisemmaksi ja perustellummaksi.

Yleisellä tasolla on paljon kokemuksia siitä, että kun YT-prosessi pystytään hoitamaan hyvin, yritys palaa kasvu-uralle muita nopeammin ja silloin käynnistyvät taas rekrytoinnit. Rekrytointityökalu on jo siinä vaiheessa käytössä ja paljon käyttökokemusta saatu.

Millä kielillä järjestelmäänne voi käyttää?

Rekrytoija voi käyttää LAURA™:a tällä hetkellä kuudella eri kielellä: suomi, ruotsi, englanti, venäjä, viro ja kiina. Uusia kieliversioita tehdään tarpeen tullen hyvinkin nopealla aikataululla.

Edellämainitut kielet ovat käytössä myös hakijalle. Lisäksi itse hakemuslomakkeita voidaan kääntää mille kielelle tahansa. Helpoimmin tämä onnistuu, jos teillä on käännösvalmiutta halutulle kielelle. Toinen vaihtoehto on käyttää käännöstoimistoa lomakkeen kääntämiseen.

Uskomatonta, mutta meille on työlästä, hidasta ja kallista laittaa omille sivuille työpaikkailmoituksia. Onko tähän tilanteeseen LAURA™:sta hyötyä?

Ehdottomasti! LAURA™:n avulla voi tehdä näyttäviä työpaikkailmoituksia. Käyttööottovaiheessa tehdään kotisivuille vain linkki “Avoimet työpaikat” tai “Tule meille töihin”. Linkkiä klikkaamalla hakija tulee aina ajan tasalla olevalle työpaikkasivulle.

Voit myös käyttää RSS-syötettä työpaikkojen upottamiseen sivustollesi.

Käytämme rekrytointiin pääasiassa vain Mol.fi:tä? Mitä hyötyä LAURA™:sta voisi meille olla?

Mol.fi on erittäin suosittu ja laajasti tunnettu työnhakupalvelu Suomessa. LAURA™:sta löytyy suora yhteys Mol.fi:hin, joten kun luot ilmoituksen LAURA™:an, se voidaan parilla klikkauksella ohjata menemään myös Mol.fi:hin.

Mol.fi sivusto ei tarjoa tukea hakemusten käsittelyyn, joten LAURA™ sopii erinomaisesti hakemusten vastaanottamiseen, käsittelyyn ja kommunikointiin hakijoiden kanssa.

Näin vältytään sähköposti- ja paperihakemusten käsittelyn tuomalta ylimääräiseltä työmäärältä ja saapuneita hakemuksia on helppo hyödyntää “CV-pankin” muodossa.

Millaisia rekrytointia koskevia raportteja järjestelmästä saa?

Raportointitarpeet vaihtelevat paljon käyttäjien välillä, mutta käytännössä kaikki järjestelmään tallentuva tieto voidaan pukea raportin muotoon.

Yleisimpiä raportteja ovat hakijoita ja rekrytointiprosessia koskevat tilastot, kuten koulutus-, ikä-, hakemuksen status, rekrytoinnin läpimenoajat yms. jakaumat.

Toinen yleinen raporttimuoto ovat erilaiset hakijayhteenvedot, joista voidaan tehdä pdf-tulosteita, tai viedä tiedot Exceliin jatkokäsittelyä varten.

Meillä työpaikan julkaiseminen vaatii sen hyväksyttämisen HR:ssä ja yrityksen johdossa. Onko LAURA™:sta apua tähän?

LAURA™:an on saatavissa kokonainen moduuli toimintoja, jotka tukevat työpaikan hyväksyttämistä.

Toiminnot voidaan muokata vastaamaan hyväksyttämismenettelyn kulkua. Tyypillisesti hyväksyttämisessä on 3 vaihetta: esitys, käsittely ja hyväksyminen.

Rekrytointialan yrityksenä meille ei riitä, että työpaikka luodaan ja julkaistaan. Tarvitsemme järjestelmän, jossa asiakkaan toimeksianto on työpaikan tai suorahaun pohjana. Onnistuuko tämä LAURA™:ssa?

Toimeksiannnon luontiin ja käsittelyyn on LAURA™:ssa kehitetty monipuolinen toimintokokonaisuus.

Toimeksiannon kirjaamisen jälkeen voidaan toimeksiantoa prosessoida järjestelmässä, esimerkiksi liittämällä kandidaatteja toimeksiantoon tai tekemällä kalenteri- ja haastattelumerkintöjä, jne. Toimeksiannosta voidaan myös yhdellä klikkauksella luoda työpaikkailmoitus, jolloin säästytään tuplatyöltä.

Maailmalla on yleistymässä anonyymi rekrytointi, jossa valitsija ei saa etukäteen tietää hakijoiden henkilöllisyyttä. Menetelmän on todettu helpottavan esimerkiksi maahanmuuttajien työllistymistä. Voiko LAURA Rekrytointi Oy tehdä rekrytointijärjestelmästään version, jolla läpiviedään tällainen anonyymi rekrytointi?

Olemme keskustelleet muutaman asiakkaan kanssa tällaisesta tarpeesta ja se on täysin mahdollista. Rekrytointilomakkeeseen voidaan tehdä ominaisuudet, jossa hakemusten katseluvaiheessa poistuvat kaikki sukupuoleen, ikään, nimeen, osoitteeseen, siviilisäätyyn, syntymäpaikkaan, kansalaisuuteen, opiskelupaikkaan ja äidinkieleen liittyvät tiedot. Tällöin hakijoita arvioidaan vain osaamisen, ammatin, tutkinnon ja työkokemuksen perusteella.