Työnhakijakokemuksen merkitys kasvaa

Ismo Kurri Blogi

Rekrytointi.com kuuluu johtavaan kansainväliseen rekrytointisivustojen verkostoon, The Networkiin. Jäsenyritykset kokoontuivat huhtikuussa 2016 vuosittaiseen tapaamiseen, jossa tuli esille mm. työnhakijakokemuksen merkitys.

Rekrytoinnin haasteet meillä ja muualla

Monissa maissa työttömyysaste on laskenut merkittävästi finanssikriisin jälkeisistä vuosista. Näissä maissa työntekijöiden saaminen avautuviin tehtäviin on haasteellista. Alakohtaiset vaihtelut hakijamäärissä ovat suuria ja rekrytointihaasteet ovat tuttuja myös Suomessa. Uusi tilanne on saanut painottamaan uusia asioita työntekijähaussa. Tärkeiksi asioiksi ovat nousseet yrityskuva, työnhakijakokemus ja suorahaku.

The Network tapaamisessa tulivat myös selkeästi esille hakemisen helppous ja vaivattomuus. Tutkimuksen* mukaan hakijoiden määrä putosi puoleen, jos hakemuksen täyttämiseen kului yli 6 minuuttia (ks. ylläoleva kaavio). Hakijoiden määrää saattaa karkottaa myös työnimikkeen tai työkuvauksen pituus. Tutkimuksen mukaan optimaalinen mitta työkuvaukselle on noin 4 000 merkkiä. Näihin täytyy kuitenkin suhtautua pienellä varauksella, sillä suomen kieli ei ollut mukana tutkimuksessa.

Edellä mainituista syistä johtuen rekrytoijien tulisi kiinnittää huomiota hakuprosessin sujuvuuteen. Erityisen tärkeää tämä on niissä tehtävissä, joihin hakemuksia tulee vähän. Vähäisiä kandidaatteja ei kannata karsia jo hakuvaiheessa pois liian työläillä työnhakulomakkeilla. Kannattaa myös miettiä, karsiiko liian pitkä hakuprosessi juuri ne parhaat hakijat paikoissa, joihin hakemuksia tulee paljon.

Kuinka rekrytoit oikein?

Työpaikkailmoituksen tulisi antaa selkeä kuva työntekijöiltä vaadittavista ominaisuuksista, jotta hakija voi tuoda nämä ominaisuutensa hakemuksessaan esille. Kysymyslomakkeen tulisi keskittyä tehtävän kannalta vain olennaiseen. LAURA™-järjestelmä mahdollistaa helpon hakemisen ja tehokkaan viestinnän hakijoille, mikä ylläpitää hyvää työnantajamielikuvaa. Järjestelmässä esimiehen työtä voidaan helpottaa tarjoamalla riittävästi ja selkeästi lomakevaihtoehtoja erilaisiin hakuihin. Vaikeaan rekrytointiin, esimerkiksi hankalasti täytettävään IT-tehtävään voidaan tehdä todella lyhyt lomake, koska työhakemusten käsittelyssä esimies ennättää katsoa kaikki CV:t läpi. Kannattaa myös miettiä voisiko rekrytointiprosessia paloitella osiin. Toisessa vaiheessa ei olisikaan suoraan haastattelu, vaan tarkempi kyselylomake ja/tai videohaastattelu kiinnostaville kandidaateille.

Työnantaja, lue miten voit edistää myönteisen työnhakijakokemuksen syntymistä.

* AppCast – 10 Ways to improve the ROI of your recruiting budget.

The Network on johtavien rekrytointisivustojen yhteistyöorganisaatio, joka tänä vuonna on laajentunut muutamaan uuteen maahan. Viimeksi mukaan ovat tulleet Thaimaa, Vietnam, Albania, Kosovo ja Myanmar. Tämä kertoo hyvin sen, miten organisaatio kattaa jo tärkeimmät maat ja nyt laajentuminen tapahtuu lähinnä pieniin maihin. The Network kattaa nyt 138 maata ja on työnhakijamäärältään suurempi kuin LinkedIn. LAURA Rekrytointi Oy:n kautta kaikkien The Network -kumppaneiden palvelut ovat helposti käytettävissä, yhdellä sopimuksella ja volyymialennuksella.

The Network lyhyesti:

  • Perustettu vuonna 2002
  • 59 rekrytointisivustoyritystä
  • 138 maassa
  • 2 000 monikansallista suuryritysasiakasta
  • Sivustoilla 203 miljoonaa eri kävijää kuukaudessa
  • Yli 296 miljoonaa CV:tä jäsenyritysten tietokannoissa