Miten sitoutan työnhakijan?

Sanni Oja Blogi

Rekrytointiprosessia käynnistettäessä on yrityksellä yleensä tietty visio siitä mitä etsitään. Yleensä haettavan persoonan halutaan sopivan organisaatiokulttuuriin ja oikeaa osaamistakin tulisi löytyä. Kun rekrytointiprosessi tuottaa tulosta ja löydetään sopivat talentit, halutaan niistä pitää kiinni. Älä siis mokaa rekrytointiprosessin aikana, vaan sitouta hakija prosessiin.

LAURA™ -asiakkaamme Businessliken asiakkuuspäällikkö/konsultti Elina Salo kokosi rekrytoijille
5 näppärää vinkkiä, joiden avulla sitoutat työnhakijan.

1. Viestintä nousi esille sitouttamisen keinoista tärkeimpänä. Kun hakija pysyy perillä hakuprosessin kulusta, ei epävarmuus jatkosta pääse iskemään ja kiinnostus työnantajaa kohtaan pysyy ennallaan. Viesti hakijalle säännöllisesti ja kerro prosessin kulusta.

2. Järjestä aikaa vastavuoroiselle keskustelulle. Myös hakijalla saattaa olla mielessään asioita, jotka askarruttavat. Saatte molemmat paremman kokonaiskuvan siitä mitä on luvassa, kun kuuntelet ja keskustelet hakijan kanssa.

3. Ole avoin ja kerro rohkeasti sopiville kandidaateille kiinnostuksesi heräämisestä. Avoimuus kannustaa myös työnhakijaa olemaan avoin ja siten luottamaan yritykseen työnantajana. On hyvä muistaa, että rekrytointiprosessi ei vain vaikuta työnantajamaineeseen vaan koko yrityskuvaan.

4. Herätä hakijan mielenkiinto kertomalla organisaatiosta ja työnkuvasta jotain uutta mitä ei nettisivuilla lue. Kuvaile hakijalle millainen on tyypillinen työpäivä tai miten edistätte työpaikan ilmapiiriä. Anna hakijalle kokonaisvaltainen kuva millaiseen yritykseen hän hakee. Näin varmistat, että arvonne ja ajatusmaailmanne kohtaavat myös tulevaisuudessa.

5. Tee rekrytointiprosessista ketterä. Älä pitkitä hakuprosessia suotta ja pysy aikataulussa. Määritä heti prosessin alussa visio siitä mitä etsitään, miten se toteutetaan ja millä aikataululla. Hakuprosessin tulee olla vaivaton myös hakijalle.

Rekrytointiprosessi vaatii usein aikaa ja vaivaa työnantajayritykseltä. Etukäteen suunniteltu ja aikataulutettu prosessi tuo rekrytointeihin sujuvuutta myös työnhakijan näkökulmasta. Kun hakuprosessista pyritään tekemään mahdollisimman vaivaton, antaa yritys itsestään työnantajana hakijoita kunnioittavan ja arvostavan kuvan.

Vaivattomuus ja sujuvuus saadaan helposti mukaan rekrytointeihin digitaalisin keinoin. Kokonaan manuaalisesti hoidettavat prosessit aiheuttavat usein vain harmaita hiuksia: sähköpostitse saapuvat hakemukset hukkuvat roskapostivyöryn taakse ja hakijayhteenvetojen kokoaminen Exceliin aiheuttaa päänvaivaa.  Kun kaikki tarvittava tieto hakijoiden puhelinnumeroista tutkintotodistuksiin löytyy kätevästi samasta paikasta, voidaan viestintään tuoda helposti myös automatiikkaa. Tällöin hakijaviestintä ei jää puutteelliseksi kadonneiden tietojen takia, vaan rekrytoija pystyy keskittymään oleelliseen. Ihmiseen, joka haluaa teille töihin.

Työnantaja, näin edistät myönteisen työnhakijakokemuksen syntymistä.

Lue myös mihin epäonnistunut hakijaviestintä voi johtaa.