Vaasan kaupunki

Lärare inom småbarnspedagogik / Sundom daghem

  • Sijainti Vaasa
  • Julkaistu 16.05.2024, 0:00
  • Haku päättyy 28.05.2024, 15:00
  • 28.05.2024, 15:00

Lärare inom småbarnspedagogik / Sundom daghem

Lärare inom småbarnspedagogik / Sundom daghem, Vaasan kaupunki, Vaasa

I vår daghem bedriver vi högklassig småbarnspedagogik, som stärker barnets egna färdigheter, lärande och utveckling. Genom att göra barnet delaktigt i planeringen, genomförandet och utvärderingen av vår verksamhet möjliggör vi en verksamhet som utgår från barnens intressen och behov.

Daghemmet är beläget i Sundom lärcenter. Även lärcentrets utrymmen används i verksamheten bla matsal, gymnastiksal och bibliotek. Intill daghemmet finns en inspirerande skog som flitigt besöks.

Lärare inom småbarnspedagogik svarar för planeringen av en högklassig småbarnspedagogik i barngruppen samt för det pedagogiska genomförandet, utvecklandet och för utvärderingen. Planeringen utgår från barnens behov, styrkor och intresse områden.

Behörighet för uppgiften som lärare inom småbarnspedagogik enligt 26§ i lagen om småbarnspedagogik (540/2018). Även annan behörighet samt erfarenhet av arbete inom småbarnspedagogik beaktas.

Språkkunskapskrav är goda kunskaper i svenska

Vi förutsätter:
– en motiverad och inspirerad pedagogisk inställning till arbetet
– ett aktivt arbetsgrepp samt flexibilitet att verka i föränderliga vardagssituationer
– goda interaktions-och samarbetsfärdigheter som stöder barnens, arbetsgemenskapens och familjernas välmående

Vi värdesätter:
– ett pedagogiskt arbetssätt som utgår från barnen
– stark samarbetskompetens

Vi erbjuder:
– ett intressant och även utmanande arbete som teammedlem i en arbetsomgivning med professionella på småbarnspedagogik
– ett mångsidigt arbete där det finns möjlighet att utföra arbetet enligt den egna personen och att påverka daghemmets verksamhet
– en verksamhetskultur som är flexibel och ständigt utvecklas

Dessutom erbjuder vid förmåner inom stadens service, tjänstecykelförmånen samt ePassis kultur-, motions- och välmåendeförmåner.

Den uppgiftsbaserade lönen är 2734,90€/mån.
Prövotid är 3 månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002.

Intervjuerna hålls vecka 23.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Palkkaus:Kiinteä palkka, Lönesättning enligt UKTA
Työ alkaa:12.08.2024
Työn kesto:6 – 12 kk, Sopimuksen mukaan
Työaika:kokoaikatyö
Hakemus:Daghemsföreståndare Anna-Lena Enqvist tfn. 040 730 5503
Yhteystiedot:Enqvist, Anna-Lena, 0407305503
Lähde: TE-palvelut

Osaamisalue: