Utsjoen kunta

Biologian ja maantiedon lehtori

  • Sijainti Utsjoki
  • Julkaistu 16.05.2024, 0:00
  • Haku päättyy 30.05.2024, 15:00
  • 30.05.2024, 15:00

Biologian ja maantiedon lehtori

Biologian ja maantiedon lehtori, Utsjoen kunta, Utsjoki

Utsjokisuun kouluun ja Saamelaislukioon haetaan toistaiseksi voimassa olevaan virkaan perusopetuksen ja lukion biologian ja maantieteen lehtoria

Utsjoki on Suomen ja Euroopan unionin pohjoisin noin 1200 asukkaan kunta, joka on tunnettu upeasta luonnostaan ja elävästä saamelaiskulttuuristaan. Kunnan kolmessa kyläkeskuksessa ovat uudet monitoimitalot, joiden yhteydessä toimivat koulut sekä Utsjoella sijaitsee monitoimitalon yhteydessä myös vetovoimainen saamelaislukio.

Opetettavia aineita ovat biologia, maantiede, terveystieto sekä mahdollisesti muita aineita. Kelpoisuus vähintään kahdessa opetettavassa aineessa, joka on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukainen.

Valittavalta henkilöltä edellytämme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kehittämishalukkuutta ja aloitteellisuutta. Lisäksi edellytämme monipuolisia taitoja pedagogiikasta sekä oppilas- ja hyvinvointilähtöistä työotetta ja opetussuunnitelman hyvää tuntemusta. Eduksi luetaan hyvät tiedot toimialasta ja sen kehityksestä. Saamenkieli katsotaan erityiseksi ansioksi. Utsjoen kunta maksaa saamen kielen suullisesta taidosta 125€/kk ja 150€/kk suullisesta ja kirjallisesta taidosta.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Virkaan valitun on toimitettava nähtäväksi Lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote sekä lääkärintodistus terveydentilastaan. Työnantajalla on oikeus pyytää ja ottaa vastaan huumausainetestiä koskeva todistus (Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (13.8.2004/759 7§). Vakituiseen virkaan valitun näytettävä edellä mainitut otteet ja todistukset ennen viran aloittamista.

Hakemukset liitteineen pyydetään lähettämään 30.5.2024 klo 15 mennessä https://www.kuntarekry.fi kautta. Aiemmat hakijat huomioidaan.

Mikäli hakemusta ei ole mahdollista toimittaa sähköisesti Kuntarekryn kautta, niin hakemuksen liitteineen voi toimittaa myös osoitteella: Utsjoen kunta, Sivistystoimisto, PL 41, 99981 Utsjoki. Kuoreen työavaimen numero. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Palkkaus:Kiinteä palkka, OVTES:in mukainen
Työ alkaa:01.08.2024
Työn kesto:yli 12 kuukautta
Työaika:kokoaikatyö
Hakemus:Apulaisjohtaja Laura Arola, +358 40 7447630 tai englannin kielen lehtori Ilkka Pöykkö +358 40 5484020
Yhteystiedot:laura.arola@edu.utsjoki.fi, 0405258049
Lähde: TE-palvelut

Osaamisalue: