Porvoon kaupunki

Erityisluokanopettaja

  • Sijainti Porvoo
  • Julkaistu 16.05.2024, 0:00
  • Haku päättyy 30.05.2024, 15:00
  • 30.05.2024, 15:00

Erityisluokanopettaja

Erityisluokanopettaja, 2 paikkaa, Porvoon kaupunki, Porvoo

Porvoo on lapsiystävällinen kaupunki, jossa tehdään suunnitelmallista kehitystyötä kasvun ja oppimisen polulla varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Sujuva arki tarkoittaa meille perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa panostamista hyvinvointiin, osallisuuteen ja vuorovaikutukselliseen toimintakulttuuriin.

Meille on tärkeää hyvät oppimisen edellytykset. Porvoon kaupunki tarjoaa hyvät mahdollisuudet laadukkaan perusopetuksen toteuttamiseen monipuolisissa oppimisympäristöissä ja uudistetuissa koulurakennuksissa. Me panostamme myös työhyvinvointiin ja kehitämme johtamistapoja.

Tule mukaan tekemään tulevaisuuden työtä!

Keskuskoulussa opiskelee 410 oppilasta vuosiluokilla 1-6. Koulu sijaitsee keskustassa hyvien kulkuyhteyksien varrella. Perinteikäs koulukiinteistö on saneerattu noin 8 vuotta sitten, ja talossa on erinomaiset tilat opiskeluun ja harrastamiseen. Yhteisöllisyys ja turvallisuus ovat koulumme toiminnan lähtökohtia. Opetuksen lisäksi myös hyvät käytöstavat ovat kasvatustyömme ytimessä. Meille lapsi ja nuori on tärkeä ja koemme, että opetuksen laatu muodostuu arjen pienistä kohtaamisista. ”Kysyn, kuuntelen ja kiinnostun” on koulumme keskeinen periaate.

Keskuskoulussa työskentelee päivittäin 46 henkilökunnan jäsentä. Koulussamme toimii kuusi kaupunkitason pienluokkaa erityisen tuen tarvitsijoille. Meillä on osaamista yleisopetukseen integroinnista ja pienluokkapolkujen joustavista järjestelyistä. Koemme yhteistyön tärkeäksi ja etsimme joukkoomme työstään innostunutta erityisluokanopettajaa! Haluatko liittyä huippuporukkaamme? Meillä on tarjota sinulle sitoutunut ja innostunut työyhteisö sekä työhyvinvointia tukeva ilmapiiri. Pienluokat toimivat pääasiassa tavallisiksi luokkahuoneiksi suunnitelluissa tiloissa, joissa on huomioitu pienluokkaopetuksen tarpeita tilaratkaisujen ja kalusteiden osalta. Koulun erityispiirteinä on myös musiikkiluokkaopetus vuosiluokilla 3-6 . Koulun johtoryhmän muodostaa rehtori, apulaisrehtori ja apulaisjohtaja. Keskuskoulussa on panostettu merkittävästi johtamisen kehittämiseen kuluneen lukuvuoden aikana.

ERITYISLUOKANOPETTAJA
Erityisluokanopettajan tehtävät Keskuskoulussa. Tehtävä sijoittuu joko oppimista tukevalle pienluokalle 1-3 tai pienluokkien ja yleisopetuksen väliselle nivel-luokalle 4-5. Yhteistyötä johtuen tehtävään saattaa sisältyä myös oppitunteja sopeutumista tukevilla pienluokilla. Keskuskoulu on 410 oppilaan alakoulu, jossa toimii yleisopetuksen lisäksi 6 pienluokkaa. Koulussamme on osaamista yleisopetukseen integroinnista ja pienluokkapolkujen joustavista järjestelyistä. Koemme yhteistyön tärkeäksi ja etsimme joukkoomme työstään innostunutta erityisluokanopettajaa! Haluatko liittyä huippuporukkaamme? Meillä on tarjota sinulle sitoutunut ja innostunut työyhteisö sekä työhyvinvointia tukeva ilmapiiri. Ryhmät toimivat pääasiassa tavallisiksi luokkahuoneiksi suunnitelluissa tiloissa, joissa on huomioitu pienluokkaopetuksen tarpeita tilaratkaisujen ja kalusteiden osalta.

Edellytämme tehtävään valittavalta henkilöltä:
-opetuksen ja oppimisen tavoitteiden eriyttämistä sekä yksilöllisten opinpolkujen suunnittelua.
-erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
-valmiutta tiimityöskentelyyn

Lisäksi katsomme eduksi:
-valmiuden oman osaamisen ja ammattitaidon sekä kouluyhteisön kehittämiseen
-kokemus vastaavista tehtävistä

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Palkkaus määräytyy kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Virkaan valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote. Koeaika on puolet palvelussuhteen kestosta.

Lähetä hakemuksesi 30.5.2024 klo 15 mennessä Hae työpaikkaa -linkin kautta. Hakijoita saatetaan haastatella jo hakuaikana.

Lisätietoja antaa rehtori Jasse Nordlund puh. 040 617 3983.

Palkkaus:Kiinteä palkka, OVTES:n mukaan
Työ alkaa:01.08.2024
Työn kesto:6 – 12 kk, Sopimuksen mukaan
Työaika:kokoaikatyö
Hakemus:Lisätietoja antaa rehtori Jassse Nordlund puh. 040 617 3983.
Yhteystiedot:Nordlund, Jasse, 0406173983
Lähde: TE-palvelut

Osaamisalue: