Oulun kaupunki

Luokanopettaja, Niemenrannan koulu

  • Sijainti Oulu
  • Julkaistu 16.05.2024, 0:00
  • Haku päättyy 30.05.2024, 15:00
  • 30.05.2024, 15:00

Luokanopettaja, Niemenrannan koulu

Luokanopettaja, Niemenrannan koulu, Oulun kaupunki, Oulu

Haettavana on PERUSOPETUKSEN LUOKANOPETTAJAN määräaikainen virka Niemenrannan koulussa ajalle 5.8.2024 – 31.12.2024. Opetettavina aineina luokanopettajan aineet kolmannelle luokalle sekä käsityöt (pehmeät materiaalit).

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Eduksi luetaan erikoistumisopinnot käsityössä (pehmeät aineet) tai muuten hankittu osaaminen/kokemus tekstiilityön opettamisesta.

Palkkaus määräytyy kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista, viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista, esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikostaustaote. Tehtävässä käytetään koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimita hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/4973/2024 sekä lähetyskuoressa haettavana olevan viran nimi. Haettaessa useampia virkoja on jokaiseen virkaan toimitettava oma hakemus. Hakemus on toimitettava 30.5.2024 klo 15.00 mennessä.

Palkkaus:Kiinteä palkka, OVTES
Työ alkaa:Sopimuksen mukaan
Työn kesto:3 – 6 kk, Sopimuksen mukaan
Työaika:kokoaikatyö
Hakemus:Lisätietoja antaa rehtori Elisa Perämäki, p. 050 409 4544 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi.
Yhteystiedot:Perämäki, Elisa, etunimi.sukunimi@ouka.fi
Lähde: TE-palvelut

Osaamisalue: