Orimattilan kaupunki

Tuntiopettaja (laaja-al.erityisopetus)

  • Sijainti Orimattila
  • Julkaistu 16.05.2024, 0:00
  • Haku päättyy 30.05.2024, 15:00
  • 30.05.2024, 15:00

Tuntiopettaja (laaja-al.erityisopetus)

Tuntiopettaja (laaja-al.erityisopetus), Orimattilan kaupunki, Orimattila

Orimattilan kaupungin opetuspalveluissa on haettavana laaja-alaisen erityisopetuksen tuntiopettajan tehtävä ajalle 1.8.2024-31.7.2025, sijoituskouluna Orimattilan yhteiskoulu.

Orimattilan yhteiskoulu on noin 430 oppilaan yläkoulu (7.-9.lk). Oppilaat, opettajat, ohjaajat ja muu henkilökunta muodostavat avoimen, laadukkaan ja turvallisen noin 500 hengen oppimisyhteisön, jossa on ilo tehdä töitä. Koulu toimii 5- jaksojärjestelmässä. Koulun keskeisiä arvoja ovat viisaus, vastuu ja välittäminen.
Otamme käyttöön vastavalmistuneen koulurakennuksen lukukauden alkaessa.

Koulussa työskentelee kaksi laaja-alaista erityisopettajaa ja viisi koulunkäynninohjaajaa. Koulussa on lisäksi kolme erityisluokkaa ja joustavan perusopetuksen ryhmä (JoPo) Laaja-alaiset erityisopettajat tekevät tiivistä yhteistyötä opinto-ohjaajien, aineenopettajien ja koulunkäynninohjaajien sekä oppilashuollon toimijoiden kanssa.

Arvostamme hakijan vahvaa erityispedagogista osaamista sekä kehittävää työotetta. Odotamme hakijalta hyviä yhteistyötaitoja sekä kykyä konsultoida opettajia oppimisen tukeen liittyvissä asioissa sekä pedagogisten asiakirjojen laatimisessa.

Tehtävään sisältyy tarpeen mukaan pienryhmä-, samanaikais- ja rinnakkaisopetusta sekä yksilöohjausta. Yksilöohjaus muodostuu pääosin joustavasta tuesta oppilaille, joilla on vahvoja yksilöllisiä tarpeita tai joiden koulunkäynti on vähäistä tai epäsäännöllistä. Oppilaiden tuki suunnitellaan ja järjestetään tarvittaessa yhteistyössä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Osa oppilaista opiskelee oman opinto-ohjelmansa mukaan vuosiluokkiin sitoutumattomasti.

Viran kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan.
Orimattilan kaupunki maksaa pätevälle erityisopettajalle rekrytointilisää n.200e/kk.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista. Noudatamme virassa viiden kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan Kuntarekryn kautta 30.5.2024 klo 15.00 mennessä. Kelpoisuuden osoittavat todistukset on liitettävä mukaan sähköiseen hakemukseen. Alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset tulee esittää haastattelun yhteydessä.

Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon.

Palkkaus:Aikapalkka, OVTES:n mukaan
Työ alkaa:01.08.2024
Työn kesto:6 – 12 kk, Sopimuksen mukaan
Työaika:kokoaikatyö
Hakemus:Orimattilan yhteiskoulun rehtori Olli-Matti Selin
olli.selin@orimattila.fi
p. 040 529 3542

Orimattilan yhteiskoulun apulaisrehtori Pilvi Luukkonen
pilvi.luukkonen@orimattila.fi
p. 040 734 7078

Yhteystiedot:olli.selin@orimattila.fi, 0405293542
Lähde: TE-palvelut

Osaamisalue: