Kirkkonummen kunta

Tuntiopettaja matemaattiset aineet, sijaisuus

  • Sijainti Kirkkonummi
  • Julkaistu 20.04.2023, 0:00
  • Haku päättyy 04.05.2024, 12:00
  • 04.05.2024, 12:00

Tuntiopettaja matemaattiset aineet, sijaisuus

Tuntiopettaja matemaattiset aineet, sijaisuus, Kirkkonummen kunta, Kirkkonummi

Kirkkonummen kunnan suomenkielessä opetuksessa, Jokirinteen koulussa, on haettavana ajalle 8.8.2023-31.12.2024 täytettävä perusopetuksen matemaattisten aineiden tuntiopettajan tehtävä (vuosiluokat 1-9). Opetettavat aineet ovat matematiikka ja fysiikka. Opetusvelvollisuus täyttyy tehtävässä.

Kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaisesti.

Tehtävään valitun on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa tarkoitettu rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Tehtävää täytettäessä voidaan käyttää kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemuksiin on liitettävä kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä ansioluettelo.

Hakemukset lähetetään sähköisesti Kuntarekryn kautta (www.kuntarekry.fi) työavain 522029

Hakuaika päättyy to 4.5.2023 klo 12.00

Palkkaus:OVTES
Työ alkaa:8.8.2023 – 31.12.2024
Työn kesto:yli 12 kuukautta
Työaika:kokoaikatyö
Yhteystiedot:Rehtori Maarit Mäkäläinen
etunimi.sukunimi@kirkkonumi.fi
puh. 040-595 4271
Lähde: TE-palvelut

Osaamisalue: