Kaakkois-Suomen poliisilaitos

Avoin hakemus poliisin miehistötehtäviin

  • Sijainti Kouvola
  • Julkaistu 14.07.2023, 0:00
  • Haku päättyy 30.04.2024, 23:59
  • 30.04.2024, 23:59

Avoin hakemus poliisin miehistötehtäviin

Avoin hakemus poliisin miehistötehtäviin, Kaakkois-Suomen poliisilaitos, Kouvola

TYÖPAIKAN ESITTELY
Kaakkois-Suomen poliisilaitos tuottaa poliisin toimialaan kuuluvia turvallisuus- ja muita palveluita. Se vastaa toiminta-alueellaan yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisestä, rikosten ennalta estämisestä ja rikostutkinnasta sekä poliisin lupapalveluiden tuottamisesta.

Poliisilaitos toimii Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakuntien alueella. Poliisilaitoksen toiminta-alueella on 15 kuntaa ja n. 300 000 asukasta. Toiminta-alueen pinta-ala on yli 13 000 neliökilometriä. Pääpoliisiasema sijaitsee Kouvolassa ja poliisiasemat Haminassa, Kotkassa, Lappeenrannassa ja Imatralla.

Kaakkois-Suomen poliisilaitos tarjoaa vakituisen työpaikan noin 500 hengelle. Henkilöstön virkapaikat ovat Kouvolassa, Kotkassa, Lappeenrannassa tai Imatralla. Poliisien osuus henkilökunnasta on noin 400 henkeä.

Kaakkois-Suomen poliisilaitos on kaksikielinen.

Työpaikan tiedot: Kouvolan pääpoliisiasema Vuorikatu 1 45100 Kouvola
Lappeenrannan poliisiasema Villimiehenkatu 2 53100 Lappeenranta
Imatran poliisiasema Tainionkoskentie 70 55120 Imatra
Kotkan poliisiasema Ruukinkatu 12 48100 Kotka

TEHTÄVÄN KUVAUS
Kaakkois-Suomen poliisilaitos etsii jatkuvasti uusia osaajia.

Poliisin miehistötehtävät Kaakkois-Suomen poliisilaitoksella sijoittuvat rikostorjunta-, liikennepoliisi sekä valvonta- ja hälytyssektorille.

Tehtävien kestot ovat pääsääntöisesti määräaikaisia, mutta vanhemman konstaapelin ja vanhemman rikoskonstaapelin virkoihin hakeva henkilö voidaan nimittää myös vakituiseen virkaan.

Virkapaikka voi sijoittua neljälle eri poliisiasemalle ympäri Kaakkois-Suomea ja hakija voi esittää toivomuksensa virkapaikasta hakemuksessaan.

VAATIMUKSET
Tehtävän menestyksellisen hoitamisen edellytyksenä hakijalta odotetaan hyviä vuorovaikutustaitoja, asiakaslähtöistä työotetta, halua kehittyä työssään, yhteistyökykyä sekä muita tehtäväkohtaisia ominaisuuksia.
Poliisin ammattikorkeakoulututkinto, poliisin perustutkinto tai poliisimiehistön virkatutkinto.

Kielitaitoa koskevana kelpoisuusvaatimuksena on poliisin hallinnosta annetun asetuksen 16a §:n mukaan hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Poliisilaitos on kaksikielinen.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Hakemuksen liitteeksi on laitettava nimikirjanote, ansioluettelo ja/tai vastaavat asiakirjat, joista ilmenevät kelpoisuusvaatimusten täyttyminen myös vaaditun kielitaidon osalta.

Poliisilaissa (872/2011) tarkoitettuun poliisimiehen virkaan voidaan nimittää vain Suomen kansalainen (VirkamL 7 §).

Palkkaus määräytyy poliisin palkkausjärjestelmän vaativuustasojen mukaisesti ja tehtävä määrittelee palkkauksen vaativuustason. Tämän lisäksi maksetaan kokemusosaa enintään 14 % ja henkilökohtaisen työsuorituksen perusteella määräytyvää palkanosaa enintään 32 % sekä mahdollista olosuhdeosaa 2% ja kulunki- sekä pukurahaa.

Määräaikasuuden peruste on sijaisuus tai viran väliaikainen hoitaminen.
Tehtävässä voidaan noudattaa virkamieslain 10 §:n mukaista koeaikaa. Hakija voi esittää hakemuksessaan toivomuksen aloituspäivämäärästä.
Jaksotyö-/Virastotyöaika
Määräaikainen (alle 12 kk). Tehtävien kestot vaihtelevat toimeksiantojen mukaan.
Virka on viraston yhteinen. Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.
Lisätietoja:
Valvonta- ja hälytyssektorin tehtävät: Ylikomisario Jukka Lankinen
Rikostorjunnan tehtävät: Rikosylikomisario Juha Junkkari

Virkaan valinta edellyttää tarvittaessa terveydellistä soveltuvuusarviota. Se toteutetaan terveystarkastuksena poliisilaitoksen työterveyshuollossa, mikäli edellisen tarkastuksen tiedot ovat vuotta vanhempia tai valittavan terveydentila on edellisen terveystarkastuksen jälkeen muuttunut.
ID: 26-1297-2023

Työ alkaa:01.05.2024, Hakija voi esittää hakemuksessaan toivom
Työn kesto:6 – 12 kk, Määräaikainen
Työaika:muu osa-aikatyö
Hakemus:Voit hakea työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Mainitse ilmoituksen ID hakemuksessa ja kirjekuoressa.
Postitse: Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen kirjaamo Vuorikatu 1 45100 Kouvola
Yhteystiedot:Juha Junkkari, Rikosylikomisario, 0295 414 540, juha.junkkari@poliisi.fi
Jukka Lankinen, Ylikomisario, 0295 435 541, jukka.lankinen@poliisi.fi
Lähde: TE-palvelut

Osaamisalue: