Helsingin kaupunki

Ohjaaja, Riihenkulman lastenkoti

  • Sijainti Helsinki
  • Julkaistu 13.02.2024, 0:00
  • Haku päättyy 29.02.2024, 16:00
  • 29.02.2024, 16:00

Ohjaaja, Riihenkulman lastenkoti

Ohjaaja, Riihenkulman lastenkoti, Helsingin kaupunki, Helsinki

Tule tekemään laadukasta ja merkityksellistä työtä ohjaajana Riihenkulman lastenkotiin!

Riihenkulman lastenkotiin kuuluu 3 pienyksikköä ja haemme nyt ohjaajaa Riihenkulman pienyksikköön.

Riihenkulman pienyksikössä toimii kaksi osastoa, joissa kummassakin asuu 4 lasta. Pienyksikkö sijaitsee Malmilla hyvien kulkuyhteyksien varrella. Vahvuutemme on pieni yksikkö, jossa lasten yksilöllisiin tarpeisiin voidaan vastata hyvin ja pienyksikkö luo lapsille rauhallisen kasvuympäristön. Hoito- ja kasvatustyömme on resurssoitu hyvin. Toimintaa pienyksikkötasolla johtaa vastaava ohjaaja, jolta saat tuen työskentelyllesi.

Lapsemme ovat pitkäaikaisesti sijoitettuja, jolloin lapsien ja meidän aikuisten välille rakentuu erityinen side. Teemme tiivistä yhteistyötä perheiden sekä verkostojen kanssa ja näemme lastemme kehittymistä eri ikävaiheissa. Ympärivuorokautinen sijoitus lisää työmme moninaisuutta. Hoidamme lapsia, joilla on neuropsykiatrisia piirteitä ja tarvitsevat aikuiselta vahvan tuen toiminnanohjauksen haasteisiin. Lapsemme tekevät mielellään ohjaajien kanssa erilaisia asioita ja pystyt käyttämään vahvuuksiasi työskentelyssä lasten kanssa hyödyksi. Hoidon viitekehyksenä toimii terapeuttisen laitoshoidon kasvatus, jossa korostuu lapsen ja perheen osallisuus.

Olemme hyvin kehittämismyönteinen lastenkoti ja jokaisen panos kehittämistyöhön on arvokasta. Kehitämme aktiivisesti Nepsy-osaamista ja työntekijöillä on mahdollisuus täydennyskoulutukseen.

SINUN TEHTÄVÄSI

Meidän työmme tavoitteena on, että lapsen arki rakennetaan lapsen kasvua ja kehitystä tukevaksi. Sinun työsi tavoitteena on rakentaa vuorovaikutus ja luottamuksellinen suhde lapseen.

Ohjaajana vastaat lapsen hoito- ja kasvatussuunnitelman valmistelusta ja suunnittelet työparisi sekä moniammatillisen tiimisi kanssa lapsen hoitoon liittyvän työnjaon yksilöllisiä tavoitteita sekä lapsen tarpeita tukevaksi hoidoksi. Tarvittaessa lapselle tehdään yksilöllinen nepsyvalmennussuunnitelma.

Omaohjaajana työparisi kanssa pidät langat käsissäsi lapsen hoitoprosessin suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Tuot näkemyksesi esiin moniammatillisessa tiimissä, jossa saat tuen omaohjaajatyöllesi.

Huolehdit myös, että yhteistyö vanhempien, sijaishuoltopaikan, sosiaalityöntekijän ja muun verkoston kanssa toimii – tämä on tärkeä osa sinun työtäsi.

Toteutamme luvanvaraista lääkehoitoa ja mahdollistamme sinulle lääkehoitoluvan suorittamisen.
 
MITÄ TARJOAMME:

– mukavat ja ammattitaitoiset työkaverit
– hyvän perehdytyksen perehdytysmallin mukaisesti
– työn tueksi säännölliset kokousrakenteet, työnohjauksen ja lähiesihenkilön säännölliset
 omaohjaajatyöskentelyn tukikeskustelut
– lastenkodissa työskentelee hoito- ja kasvatustyön tukena lisäksi psykologi ja ostopalveluna
 lastenpsykiatrian lääkäri
– monipuolisen työn, jossa mahdollisuus oppia uutta
– täydennyskoulutuksen
– Helsingin kaupunki on turvallinen työnantaja
– suuren työnantajan henkilöstöedut.

Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Kelpoisuusehto:

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto sosionomi, yhteisöpedagogi tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja) tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto.

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin (pl. yhteisöpedagogi)

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Luemme eduksi aikaisemman työskentelyn sijaishuollossa/lasten kanssa.

Palkkaus:Aikapalkka, 2846,85 €/ kk
Työ alkaa:08.04.2024
Työn kesto:yli 12 kuukautta
Työaika:3-vuorotyö
Hakemus:Lastenkodin johtaja Sari Hämäläinen p. 09 31073428, sari.hamalainen@hel.fi
Yhteystiedot:Hämäläinen, Sari , sari.hamalainen@hel.fi
Lähde: TE-palvelut

Osaamisalue: