Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Perheohjaaja, lapsiperheiden perhepalvelut

  • Sijainti Seinäjoki
  • Julkaistu 16.05.2024, 0:00
  • Haku päättyy 31.05.2024, 14:00
  • 31.05.2024, 14:00

Perheohjaaja, lapsiperheiden perhepalvelut

Perheohjaaja, lapsiperheiden perhepalvelut, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, Seinäjoki

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue vahvistaa ja vakiinnuttaa entisestään perhetyön palveluita organisaation omana toimintana. Lapsiperheiden perhepalveluissa on avoinna määräaikainen 31.5.2025 saakka kestävä perheohjaajan toimi. Aloitus sopimuksen mukaan.

Perhetyö on osa lapsiperheiden sosiaalityön, lastensuojelun ja lapsiperheiden palvelujen palveluyksikköä. Lastensuojelulain mukainen tehostettu perhetyö on perhetyön yksi palvelumuoto, sosiaalihuoltolain mukaisia palvelumuotoja ovat lapsiperheiden perhetyö, varhaisen tuen perhetyö sekä lapsiperheiden kotipalvelu. Kotipalvelun konkreettinen apu voi toteutua myös lastensuojeluasiakkuuksissa tehostetun perhetyön jakson kanssa rinnakkain, tukemassa vanhempien jaksamista esimerkiksi muutostyöskentelyn aikana.

Rekrytoitavien perheohjaajien työtehtävät koostuvat lastensuojelun tehostetusta perhetyöstä, joka on usein pitkäjänteistä muutostyöskentelyä ja sisältää yhteistyötä perheen eri toimijoiden kanssa. Perheet, joihin toteutetaan tehostetun perhetyön jakso ovat monesti haastavassa tilanteessa, tarvitsevat erityistä tukea ja ohjausta.

Tehostetun perhetyön onnistumisen keskeinen edellytys on, että perhe tunnistaa muutostarpeet ja on motivoitunut työskentelemään ongelmiensa korjaamiseksi. Jakson aloittamisesta, tavoitteista, toteutumisen tavoista, seurannasta ja arvioinnista päätetään yhdessä lastensuojelun sosiaalityöntekijän ja perheen kanssa. Työskentelyssä painotetaan systeemisyyden periaatteita kuten suhdeperustaisuus, avoimuus ja läpinäkyvyys, vahva asiakasosallisuus ja yhteiseen reflektioon pohjaava hypoteesiajattelu.

Kollegiaalisen vahvan tuen työssä mahdollistaa tiimi, johon kuuluu jo entuudestaan kolme perheohjaajaa ja perheohjaajien lähiesihenkilönä toimiva vastaava perheohjaaja. Lisäksi sosiaalityö on tiiviisti perhetyön rinnalla työskentelyjaksojen aikana. Perhekeskustoimintamallin ja systeemisen työotteen mukaisesti tukena ovat myös muut perhetyön ja sosiaalityön ammattilaiset. Säännöllinen työnohjaus on järjestetty.

Toimen sijoituspaikka on työsuhteen alkaessa Seinäjoki. Työ toteutuu pääsääntöisesti arkipäivisin klo 7-18, mutta perheiden tarpeet huomioiden teemme myös ilta- ja viikonlopputyötä. Työn liikkuvuuden vuoksi oman auton käyttö on välttämätöntä.

Arvostamme aikaisempaa kokemusta perhetyön palveluista ja lastensuojelusta sekä täydennyskoulutuksilla hankittua alan erityisosaamista. Systeemisen työotteen koulutus ja ymmärrys katsotaan eduksi. Työssäsi tarvitset hyviä kohtaamis- yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, oman työn organisointitaitoja, kehittävää työotetta sekä kykyä työskennellä itsenäisesti ja moniammatillisesti.

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) mukaisesti perheohjaajan tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto.

Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät SOTE-sopimuksen mukaisesti. Palvelussuhteen täytössä noudatetaan koeaikaa. HYVAEP on savuton työpaikka. Hyväksyttävä todistus terveydentilasta sekä lain (504/2002) mukainen rikostaustaote on esitettävä ennen määräaikaisen toimen vastaanottamista.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Palkkaus:Kiinteä palkka, SOTE-sopimus
Työ alkaa:Sopimuksen mukaan
Työn kesto:6 – 12 kk, Sopimuksen mukaan
Työaika:kokoaikatyö
Hakemus:Vastuuyksikköjohtaja Emmi Tietäväinen
Puh. 040 759 0102
emmi.tietavainen@hyvaep.fi
Lähde: TE-palvelut

Osaamisalue: