Espoon kielikylpy - Esbo språkbadsdaghem

Lärare i småbarnspedagogik

  • Sijainti Espoo
  • Julkaistu 04.04.2024, 0:00
  • Haku päättyy 12.05.2024, 23:59
  • 12.05.2024, 23:59

Lärare i småbarnspedagogik

Lärare i småbarnspedagogik, Espoon kielikylpy – Esbo språkbadsdaghem, Espoo

Letar du efter nya erfarenheter, nya utmaningar och ett härligt arbetsteam med sinne för humor? Vi behöver en behörig LÄRARE I SMÅBARNSPEDAGOGIK till våra 3-4 åringar.

Esbo språkbads daghem är ett av Esbo stads köpavtals-daghem, daghemmet upprätthålls av föreningen Espoon kielikylpy ry. som grundades 1989.

Esbo språkbads daghem var det första språkbadsdaghemmet i södra Finland. I daghemmet finns tre grupper, 12 st. 1-2 åringar(arbetsspråket finska), 14 st. 3-4 åringar och 21 st. 5-6 åringar (arbetsspråket svenska, i gruppen fungerar även förskolan).
Vår verksamhet är intressant och mångsidig, språkbadspedagogiken ger dig möjlighet att kreativt använda olika metoder för att barnen skall tillägna sig språket. Vi uppskattar att man är samarbetskunnig, positiv och flexibel. Vi förväntar oss att du kan svenska och finska.

Daghemmet är beläget nära strand och skog, som vi använder mycket i vår verksamhet.
Daghemmet är beläget i Gäddvik, det finns goda trafikförbindelser ifall du använder kollektivtrafik.
Vänligen kontakta vår daghemsföreståndare om du är intresserad eller skicka din arbetsansökan till oss.

Behörighet enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018) eller enligt övergångsbestämmelse (75 §): pedagogie kandidat (barnträdgårdslärare), lämplig yrkeshögskoleexamen eller tidigare motsvarande examen på institutnivå, t.ex. barnträdgårdslärare eller socialpedagog (lag 272/2005 och förordning 608/2005).

Vi förutsätter att straffregisterutdrag uppvisas (504/2002)
 
Uppgift: Lärare i småbarnspedagogik. Behörighetskrav: enligt lagen om behörighetsvillkor för yrkesutbildad personal inom socialvården

Arb.givare: Esbo språkbad – Espoon kielikylpy ry. (grundat 1989)

Hemsida: www.espoonkielikylpy.fi

Palkkaus:2821,95 e
Työ alkaa:01.08.2024, tidigare enl. överenskommelse
Työn kesto:yli 12 kuukautta
Työaika:kokoaikatyö, 38,25 h
Yhteystiedot:Kont.uppg. Föreståndare Hanna Grönqvist
Tel: 041-514 95 77, hanna.gronqvist@espoonkielikylpy.fi
Kontakt: per telefon eller e-mail
Lähde: TE-palvelut

Osaamisalue: