Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja eli

Asiantuntija, henkilöasiakaspalvelut, kaksi tai

  • Sijainti
  • Julkaistu 16.05.2024, 0:00
  • Haku päättyy 03.06.2024, 16:15
  • 03.06.2024, 16:15

Asiantuntija, henkilöasiakaspalvelut, kaksi tai

Asiantuntija, henkilöasiakaspalvelut, kaksi tai, 2 paikkaa, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja eli

Etelä-Pohjanmaan Työ- ja elinkeinotoimiston henkilöasiakaspalveluiden ryhmässä on haettavana kaksi asiantuntijan virkaa. Virka on Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston yhteinen. Asiantuntijan tehtävä sijoittuu Seinäjoen toimipaikkaan Härmänmaan aluetiimiin. Asiantuntijan tehtävänä on palvella työnvälityksen ja osaamisen kehittämisen palvelutarpeen tai monialaisen työllistymispalvelun palvelutarpeen pääosin Lapualta ja Kauhavalta koostuvaa asiakasryhmää.

Asiantuntijan keskeisenä tehtävänä on tukea ja edistää asiakkaan työllistymisen ja palveluprosessin tavoitteellista etenemistä hyödyntäen avoimia työpaikkoja, osaamisen kehittämisen- sekä muita TE-palveluja. Asiantuntija laatii työllistymis-, aktivointi tai tarvittaessa monialaisen suunnitelman yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa verkoston kanssa, tukee suunnitelmallisen ja yksilöidyn palveluketjun onnistumista sekä tarjoaa laaja-alaisesti ja monikanavaisesti asiakkaalle sopivia työpaikkoja ja työllistymistä tukevia tai palvelutarpeen mukaisia muita palveluja.

Asiantuntija koordinoi tarvittaessa myös palveluun liittyviä, asiakastyötä tukevia palveluja ja tarvittaessa viestii palveluista sekä asiakkaille että verkostolle. Asiantuntija työskentelee sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien kanssa, joita ovat henkilöasiakkaat ja henkilöasiakkaita palvelevat kollegat, välityömarkkinatoimijat, työnantajat ja yritykset, koulutusorganisaatiot sekä työllisyydenhoidon moniammatillinen toimijaverkosto. Asiantuntija työskentelee määriteltyjen työllistymistä ja yrittäjyyttä tukevien palvelujen sekä tarvittaessa kuntoutumista (työ- ja toimintakykyä) tukevien palveluprosessien mukaisesti. Asiantuntija osallistuu sekä tuo oman työtehtävänsä mukaista osaamista ja ajantasaista tietoa nimettyihin ryhmiin sekä oman alueensa aluetiimiin.

Palkkaus:Kiinteä palkka, Tehtäväkohtainen palkka
Työ alkaa:17.06.2024
Työn kesto:yli 12 kuukautta
Työaika:kokoaikatyö
Hakemus:Palvelujohtaja Piia Kaunisto, puh. 0295 046 094,
piia.kaunisto@te-toimisto.fi
Yhteystiedot:Kaunisto, Piia, piia.kaunisto@te-toimisto.fi, 0295046094
Lähde: TE-palvelut

Osaamisalue: