YT-prosessin hoito LAURA™n avulla

Tiina Paasonen Arkisto

YT-prosessin läpivieminen virheettömästi on vaativa hr-prosessi. Haluamme helpottaa prosessin hoitoa ja suunnittelemme parhaillaan LAURA™-rekrytointijärjestelmään YT-moduulia.

LAURA™-rekrytointijärjestelmää on aina kehitetty yhteistyössä asiakkaiden kanssa ja myös YT-modulin kehitystyössä on otettu huomioon asiakkaidemme erilaiset tarpeet YT-prosessin hoitoon.

Ajatuksena on hyödyntää rekrytointijärjestelmän tarjoamia työkaluja ja tehdä YT-prosessista mahdollisimman helppo ja miellyttävä kaikille osapuolille. Irtisanomisuhan alla olevat voivat esimerkiksi päivittää osaamisensa, kokemuksensa ja koulutuksensa järjestelmään sekä hyödyntää täyttämiään tietoja YT-prosessin päättymisen jälkeen työnhaussa. Kun kaikkien prosessissa mukava olevien tiedot ovat yhdessä paikassa, työnantajan on helppo seurata prosessin etenemistä.

Kun YT-prosessi hoidetaan järjestelmän avulla, kaikista toimenpiteistä jää lokitieto, jolloin työnantaja pystyy osoittamaan täyttäneensä YT-lain vaateet.