asiakkaat

Vaativat asiakkaat ovat parhaita asiakkaita

Kaarlo Vennervirta Ajankohtaista, Blogi

Rekrytointijärjestelmäbisneksessä asiakkaalle harvoin kelpaa myyjän tarjoama ”valmis paketti”. Asiakas haluaa usein lisätä pakettiin jotain tai jättää jotain pois. Tai asiakas haluaa vaihtaa, muuttaa, muokata, parantaa, kehittää, siirtää… Toiveita on piitkä lista. Vaativat asiakkaat haastavat rekrytointijärjestelmää kehittymään ja meillä haasteet otetaan ilomielin vastaan.

Otetaan esimerkkinä henkilöstöalan yritykset. Niille sähköinen rekrytointi on ydinliiketoimintaa. Erästä käyttäjää lainaten, rekrytointijärjestelmä on heidän ”tuotantovälineensä”.

Käyttötavat ja tarpeet vaihtelevat suuresti. Osalla sähköinen rekrytointijärjestelmä kattaa hyvin laajan osan ”tuotantoa” ja järjestelmän pitää venyä vastaamaan tarpeita. Rekrytointialan yrityksille tyypillisiä tarpeita ovat mm:

  • Toimeksiantojen käsittely
  • CRM-toiminnot
  • Integroinnit muihin järjestelmiin
  • Haastattelu
  • ”Mätsäys” vaihe
  • Tietojen välitys toimeksiantajille
  • Asiakkaiden sitouttaminen järjestelmän käyttäjänä
  • Viestintä eri tahoille

Työpaikan luonti ja julkaisu sekä hakemusten monipuolinen seulonta ja käsittely ovat tietysti myös osa käyttöä, kuten kaikilla rekrytoijilla.

Osa henkilöstöalan käyttäjistä taas hoitaa suuren osan prosessista muilla järjestelmillä ja rekrytointijärjestelmästä ovat käytössä vain perustoiminnot.

Käytössä olevien toimintojen kirjo on siis henkilöstöalan yrityksillä hyvin laaja. Lisäksi toimintojen yksityiskohdat vaihtelevat eri rekrytointialan toimijoiden välillä paljon. Vaihtelua on luonnollisesti jo siinä, toimitaanko suorahakujen, henkilöstövuokrauksen vai koulutuspainotteisen rekrytoinnin alueella. Myös toimialakohtaisia eroja on, mm. ICT, taloushallinto, tuotannollinen työ, palvelualat, julkinen sektori… kaikilla näillä on omia toimintatapojaan.

Samalla sektorilla toimivista yrityksistä joku saattaa panostaa paljon haastatteluvaiheeseen, toinen hakemusten seulontaan ja tehokkaaseen käsittelyyn, kolmas toimeksiantajien mukaan ottamiseen, jne.

Pelkästään henkilöstöalalla toimivien asiakkaidemme tarpeet ovat näin kirjavat. Kun listalle lisätään vielä asiakkaamme muilta aloilta, niin erilaisia järjestelmävariaatioita löytyy satoja!

Erilaiset vaatimukset ja tarpeet edellyttävät käytettävältä järjestelmältä suurta muokattavuutta ja uusiutumiskykyä uusien haasteiden edessä.

Myös järjestelmän kehittäjille ja ylläpitäjille (meillä puhutaan LAURA™:n tekniikan tiimistä), rekrytointiyritysten tuotantoprosessin tehostaminen ja asiakastyytyväisyyden takaaminen on vaativaa. Mutta se ei ole negatiivinen asia, sillä kehitämme toimintaamme aina asiakkaiden tarpeiden pohjalta.

Vaativat ja rakentavaa palautetta antavat LAURA™-käyttäjät ovat kehitystyön edellytys, ja sen vuoksi vaativat asiakkaat ovat parhaita asiakkaita!