SMS

SMS-avusteisen työhönkutsun suosio kasvussa

Riku Malkki Ajankohtaista

Yli 100.000 sms-viestiä asiakkaidemme sijaistenhallinnoinnissa maaliskuussa 2013!

Sijaisten tavoittaminen ja sijaisuuksien täyttö on ollut rekrytoinnin yksi työläimmistä ja turhauttavimmista työvaiheista. Esimiehillä, vuorovastaavilla, osastonhoitajilla ym. rekrytoijilla on ollut sinisiä vihkoja ja soittolistoja, joita läpikäymällä on yritetty tavoittaa puhelimitse pätevä sijainen sairastuneen tai muutoin poissaolevan henkilön tilalle. Työntekijöiden tavoittaminen on tuskaista ja usein on saatu kiinni henkilö, joka jo tekee samalle työnantajalle tuurauskeikkaa toisella osastolla!

Tänä päivänä asiat ovat aika toisin: Sekä työnantaja että sijainen käyttävät LAURA™ -rekrytointijärjestelmässä olevaa kalenteria, johon työnantaja merkitsee sijaistarpeet (keitä tarvitaan, milloin tarvitaan, mitkä ovat pätevyysvaatimukset) ja sijainen merkitsee milloin hän on käytettävissä. Esimies muotoilee sitten LAURA™ -järjestelmään sms-viestin, joka ohjautuu automaattisesti kaikille niille päteville ja vapaille sijaisille, jotka ovat merkinneet kalenteriinsa olevansa tarvittavana ajankohtana halukkaita tekemään vuoroja. Kun sijainen saa viestin hän vastaa sovitulla termillä, esim. ok. Jos sijainen on nopea hän saa heti uuden viestin, jossa hänet toivotetaan tervetulleeksi työvuoroon. Jos sijainen on hidas, hän saa viestin, että tuuraaja on jo löytynyt. Sijaistarpeiden hoitoon ei siis tarvita yhtään puhelinsoittoa!

Sijaistenhallintamodulin suosio on kasvanut kovasti viime aikoina. Maaliskuussa lähetettiin ensimmäisen kerran yli 100.000 sijaiskutsua ja sijaisten vastausviestiä LAURA Rekrytointi Oy:n LAURA™ -rekrytointijärjestelmän avulla: Tarkalleen ottaen määrä oli 129.900. Paljonkohan työaikaa olisi kulunut, jos tuo määrä kontakteja olisi hoidettu näppäilemällä sormin sms-viestit tai yrittämällä tavoittaa tuuraaja soittamalla?