rekrytointijärjestelmä

Onko rekrytointijärjestelmä bulkkituote?

Pekka Miettinen Ajankohtaista, Blogi

Monessa asiassa maailma ainakin tuntuu kehittyvän monimutkaisempaan suuntaan. Näin myös sähköisen rekrytoinnin kentällä. Työnhakijoiden, rekrytoijien ja yritysten tarpeet yksilöllistyvät ja yhä useammilla asioilla on vaikutusta. Rekrytoinnin tarkoitus on kuitenkin säilynyt samana: kuka on se oikea?

Työhakukäyttäytyminen

Työnhakijat käyttävät yhä moninaisempia laitteita ja tapoja töitä etsiessään ja hakiessaan.

Otetaan esimerkki(*):

  • mobiililaitetta käytetään noin 30 prosentissa käynneistä
  • merkittäviä eri käyttöjärjestelmiä on yhdeksän
  • merkittäviä eri selaimia kahdeksan ja selainversioita 50
  • lisättäessä eri resoluutiot, selainlisäosat, Javascript- ja Flash-tuet ja monet muut merkittävät tekijät, niin kombinaatioita syntyy lähes loputtomasti.

Yli sadalla LAURA™-rekrytointijärjestelmäämme käyttävällä asiakkaalla eri yhdistelmät vielä moninkertaistuvat kyseiseen esimerkkiin verrattuna. Kaikkien tekijöiden huomioiminen toimivalla ja tietoturvallisella tavalla vaatii tekniikalta paljon.

Kanavat työnhakijoiden tavoittamiseen ovat myös monimuotoistuneet. Kotisivut, urasivustot, työpaikkojen hakukoneet, sosiaalinen media ja monet sähköttömätkin mediat ovat merkityksellisiä kanavia juuri oikean osaajan tavoittamisessa. Samalla tämän osaajan vaade työpaikkaa kohtaan on kasvanut – mitä arvokasta tarjottavaa työnantajalla juuri hänelle on?

Rekrytoijan haasteita

Rekrytoija kohtaa haastavan tilanteen ympäristössä, joka usein pirstaloituu myös hänen näkökulmastaan: talous taantuu, YT-neuvottelut ovat arkipäivää ja tehokkuusvaateet korkealla. Samalla monien alueiden osaajia ja asiantuntijoita on todella vaikea tavoittaa. Miten vastata eri suunnalta syntyviin haasteisiin? Miten pystymme tarjoilemaan itsemme työnantajana sekä työpaikkamme houkuttelevasti ja olemaan samalla helposti tavoitettavissa? Miten yleensäkin tavoitamme parhaat osaajat? Miten varmistamme hakuputken toimivuuden parhaalla tavalla? Entä talon sisäiset toimintatavat?

Moni rekrytoija onkin todennut, että yksin tekemällä tämän kaiken toteuttaminen ja hallitseminen on todella vaikeaa. Onneksi näiden asioiden kanssa ei tarvitsekaan painia yksin. Oikean tai oikeiden kumppanien valinnan rooli korostuu.

Kokonaisuus ratkaisee

Rekrytointijärjestelmä on rekrytointien ytimessä ja helpottaa rekrytoijan työtä, mutta ei aina yksinään vastaa kaikkiin näihin kysymyksiin. Tarvitaan asiantuntemusta rekrytointiprosessista niin työnhakijan, rekrytoijan kuin organisaationkin näkökulmasta sekä kyky ymmärtää ja ratkaista rekrytoijan yksilöllisiä haasteita. Ratkaisut on lisäksi saatava esimerkiksi tekniikan avulla käytännön tasolle. Tällainen kokonaispalvelu vapauttaa rekrytoijan keskittymään oleelliseen eli ihmiseen, joka hakee ”hänelle” töihin.

LAURA Rekrytointi Oy:n tekemä matka yhdessä suomalaisten ja kansainvälistenkin rekrytoijien kanssa 90-luvun lopulta tähän päivään on opettanut paljon. Pidämme LAURA™n teknisen kehityksen ja asiakaspalvelun omissa käsissämme, jotta pystymme reagoimaan monimutkaiseen maailmaan asiakkaan silmiin selkeillä tuotteilla, ratkaisuilla ja palveluilla. Samalla asiakkaat saavat yksilöllisiä ratkaisuja menettämättä massatuotannon ja suuren asiakaskunnan tuomia etuja.

16.1.2015 yli sata alan ammattilasta kokoontuu Dipoliin yhdeksänteen sähköisen rekrytoinnin LAURA-päivään. Nykyään, enemmän kuin koskaan, LAURA on enemmän kuin rekrytointijärjestelmä.

*Esimerkissä käytetty Rekrytointi.com-sivustoa ja vuoden 2015 ensimmäistä reilua viikkoa.