LAURA Rekrytointi Oy yhteistyöhön työpsykologisten arviointien tuottajan Assession kanssa

Sanni Oja Ajankohtaista

LAURA Rekrytointi Oy ja Oy Assessio Finland Ab ovat sopineet yhteistyöstä, jonka avulla voidaan yhdistää Ascend by Assessio -arvioinnit kiinteämmäksi osaksi LAURA™-rekrytointijärjestelmää. LAURA™ tarjoaa paljon erilaisia mahdollisuuksia laadukkaan rekrytointiprosessin hoitamiseen ja auttaa myös monissa HR-toiminnoissa sekä työvoimahallinnan ja työnantajakuvan kehittämisessä. Se pystytään räätälöimään työnantajien ja rekrytoijien vaihtelevien tarpeiden mukaan. Assession työpsykologiset arvioinnit ovat uusi osa LAURA™-järjestelmän monipuolisia ominaisuuksia.

Assessio on moderni edelläkävijä alallaan ja sen valikoimiin kuuluu niin rekrytoinnin karsintaan ja valintaan liittyvät arvioinnit kuin muutkin henkilöstön kehittämiseen liittyvät tuotteet ja palvelut. Vuodesta 1954 lähtien Assessio on kehittänyt arviointeja organisaatioiden tarpeisiin. Ascend by Assessio sisältää mm. niin työpersoonaan, rooliin liittyviin kompetensseihin, loogiseen päättelykykyyn kuin integriteettiin liittyviä arviointeja. Assession arvioinnit suoritetaan aina online ja ne soveltuvat mobiililaitteisiin. Assession asiakkaita ovat esimerkiksi NCC, AMIEDU ja Adecco. Tällä yhteistyöllä annetaan asiakkaille vielä paremmat mahdollisuudet hyödyntää LAURA™-rekrytointijärjestelmän ominaisuuksia arviointeihin liittyen.

LAURA™-rekrytointijärjestelmään voidaan integroida Assession rekrytointiin ja henkilöstön kehittämiseen liittyviä arviointeja, jolloin mm. arviointien tuloksia voidaan löytää helposti myös LAURA™-järjestelmästä. Tämän ansiosta työnantajan ei aina tarvitse hakea tietoja järjestelmän ulkopuolelta suorittaessaan rekrytointeja, henkilöstön kehittämiseen liittyviä projekteja, coaching- ja kehityskeskusteluja. Tämä nopeuttaa prosesseja ja tekee niistä sujuvampia.

Arviointien tulokset voivat tarvittaessa toimia myös hakutekijöinä, kun järjestelmästä halutaan etsiä tietyn soveltuvuuden omaavia työnhakijoita ja kohdistaa viestintää juuri heille. Soveltuvuustestien keskittäminen LAURA™-rekrytointijärjestelmään helpottaa hakijoiden käsittelyä sekä parantaa rekrytointien seurantaa ja raportointia olennaisesti.

Jos sinulla heräsi kysymyksiä LAURA™-rekrytointijärjestelmään liittyen, voit ottaa yhteyttä tästä.

Lisätietoja antavat myös:

Kaarlo Vennervirta
Asiakkuusjohtaja
LAURA Rekrytointi Oy
+358 40 541 7344
kaarlo.vennervirta@rekrytointi.com
www.laura.fi

Elisa Nordlund
Country Manager
Oy Assessio Finland Ab
+358 40 771 2171
elisa.nordlund@assessio.fi
www.assessio.fi