Hyvän hakijakokemuksen menestysresepti

Hyvän hakijakokemuksen menestysresepti

Marko Siren Ajankohtaista

Mistä hyvän hakijakokemuksen menestysresepti koostuu? Rekrytointiprosessi on vuoropuhelua, jossa työnantaja ja työnhakija ovat suurten kysymysten ääressä. Työnantaja haluaa selvittää, onko hakijalla tehtävään sopivaa osaamista ja onko tehtävä hakijalle motivoiva. Hakijan mielessä pyörii puolestaan, onko tehtävä juuri se, mitä hän haluaa tehdä ja työyhteisö sellainen, jossa haluaa työskennellä. Useimmiten molemmilla on tavoitteena pitkäaikainen työsuhde, joka tuo hyötyä ja iloa molemmille osapuolille.

Vuoropuhelu ei ole yksipuolista. Jos hakijalle jää huono kuva rekrytointiprosessin hoitamisesta, todennäköisesti hänen motivaationsa rikkoutuu jo alkumetreillä tietämättä edes, millaista työskentely kyseisellä työnantajalla todellisuudessa on. Jos työnantajalle jää hakijan osaamisesta ja motivaatiosta huono kuva, hakijaa ei välttämättä olla halukkaita palkkaamaan haettuun tehtävään.  Toisaalta tällainenkinkin hakija voi olla vallan mainio toiseen tehtävään. 

Rekrytonnissa hylättyjä hakijoita kannattaa siis kohdella myös hyvin, sillä heissä voi olla huikeaa potentiaalia toiseen tehtävään, nyt tai tulevaisuudessa. Jos hakija kokee, että rekrytointi hoidettiin hyvin ja ammattimaisesti siitäkin huolimatta, ettei itse saanut paikkaa, hän voi olla mielellään mukana seuraavassakin rekrytointiprosessissa. Toisaalta jos erinomaiselle hakijalle jää rekrytointien hoitamisessa huono kuva, voi erinomainen ja motivoitunut osaaja mennä työnantajalta sivu suun. Hakijakokemukseen kannattaa siis panostaa kaikin puolin.

Hakijakokemuksen tärkeydestä keskusteltiin myös Digirekrytoinnin LAURA™-päivässä 18.1.2022, jossa LAURA Rekrytointi Oy:n toimitusjohtaja Ismo Kurri paljasti hyvän hakijakokemuksen menestysreseptin. Seuraavaan on koostettu muutamia vinkkejä, joita kuka tahansa rekrytoija voi ryhtyä soveltamaan vaikka heti!

Hakijakokemuksen menestysresepti – nappaa vinkit talteen

Kerro tehtävästä avoimesti ja rehellisesti

Työpaikkailmoitus on usein ensimmäinen tietolähde, josta työnhakijat saavat tiedon kiinnostavasta tehtävästä. Ismo Kurri painottaa työpaikkailmoituksen tärkeyttä ja että tehtävä kuvataan ilmoituksessa rehellisesti ja avoimesti.

“Jos työpaikkailmoitus ei rajaa hakijoita, niin silloin saat liikaa hakijoita. Jos se ei kerro positiivisia puolia tehtävästä ja yrityksestä, niin silloin saat liian vähän hakijoita”, Kurri luonnehtii.

Katso webinaaritallenteemme: Näin teet houkuttelevan ja informatiivisen työpaikkailmoituksen.

Ole siellä, missä sopivat työnhakijat ovat

Hyvän hakijakokemuksen kannalta on olennaista, että työnhakija tunnistaa, onko tehtävä juuri itselle sopiva. Siksi on tärkeää, että työpaikkailmoitus näkyy osaajille, joita tehtävään tavoitellaan. Kurri suositteleekin hyödyntämään rekrytointimarkkinoinnissa kohdistettua rekrytointikampanjaa, jossa avointa tehtävää markkinoidaan kohdistetusti tietyt kriteerit täyttävälle hakijajoukolle.

Kurri muistuttaa, että hakijoita voi kontaktoida myös suoraan ja tähän voi hyödyntää esimerkiksi Rekrytointi.com Osaajapankkia.

Hoida rekrytointiprosessi ripeästi

Aktiivisella työnhakijalla voi olla samanaikaisesti hakemuksia usealle työnantajalle, joiden rekrytointiprosessit voivat olla hyvinkin eri vaiheissa. Työhaastattelut saattavat olla jo käynnissä yhdellä työnantajalla, kun toisella on vasta julkaistu työpaikkailmoitus. Nopeus on valttia. Vuoropuhelu hyvän hakijan kanssa kannattaa aloittaa heti eikä vasta sitten, kun toinen työnantaja on jo ehtinyt palkata hänet.

Rekrytointiprosessin nopeus on tärkeää myös hyvän hakijakokemuksen kannalta. Kurri kertoo, että työnhakijat arvostavat sitä, että rekrytointiprosessi etenee nopeasti ja ennustettavasti sekä antaa pari käytännönläheistä vinkkiä työnhakijoiden informoimiseen rekrytointiprosessin etenemisestä. Kurri mainitsee esimerkkinä työnantajat, joiden rekrytointisivuilla on kuvattu, miten rekrytointiprosessi etenee sekä työnantajat, jotka lähettävät hakijoille ajantasaisia tilannepäivityksiä rekrytointiprosessin aikana.

Tee työnhausta helppoa

Yksinkertaisista asioista ei kannata tehdä monimutkaisia. Siinä missä työnantajat arvostavat esimerkiksi LAURA™-rekrytointijärjestelmän helppokäyttöisyyttä rekrytointien hoitamisessa, työnhakijat arvostavat vastaavasti työnhaun helppoutta. Hakemisen helppoudessa ei ole kyse pelkästään teknisistä työkaluista vaan myös siitä, miten asiat tehdään ja viestitään rekrytointiprosessin aikana.

Esimerkiksi selkeä tehtävänkuvaus, tarkoituksenmukainen hakemuslomake, helposti ymmärrettävä viestintä sekä tietenkin tekninen helppokäyttöisyys ovat asioita, jotka yhdessä tukevat hakemisen helppoutta. Kurri mainitsee myös, miten LAURA™-rekrytointijärjestelmän ajanvarauskalenteri on helpottanut sekä rekrytoijan että työnhakijan työtä: “Se on helpottanut rekrytointiprosessia yllättävänkin paljon ja hakijoilta on tullut spontaanisti palautetta, että oli todellakin helppoa valita haastatteluaika.”.

Varmista, että hakijat saavat riittävästi tietoa

Harvemmin kuulee sanottavan, että viestintää olisi koskaan liikaa. Useimmiten työnhakijat jopa kaipaavat ripeää ja runsasta viestintää. Hyvään hakijakokemukseen kuuluukin olennaisesti, että viestintä rekrytointiprosessin eri vaiheissa on riittävää ja että hakijat kokevat saavansa prosessin aikana riittävästi tietoa.

Kurrin mielestä hakijaviestinnän tulee olla myös henkilökohtaista etenkin silloin, kun hakija on tavattu henkilökohtaisesti. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi haastattelun tulokset informoidaan haastattelussa käyneille hakijoille henkilökohtaisella puhelinsoitolla. Ismo kertoo myös palautteen antamisen tärkeydestä.

Kuuntele hakijoita!

Rekrytointia voi aina parantaa ja hakijakokemusta kehittää. Jokainen organisaatio hoitaa rekrytoinnit omalla tavallaan, ja rekrytointiprosesseissa voi olla hyvinkin paljon eroja. Rekrytoijalla voi olla omia näkemyksiä siitä, miten rekrytointiprosessia kannattaa kehittää, ja sen lisäksi Kurri suosittelee kuuntelemaan hakijoita ja keräämään heiltä tietoa siitä, mihin rekrytointiprosessissa kannattaa kiinnittää huomiota.

Jos hakijakokemusta haluaa kehittää, niin sitä pitää myös mitata. Hakijakokemuksen mittauksella kerätyn tiedon avulla voi muodostaa ymmärryksen siitä, mihin asioihin rekrytoinneissa kannattaa panostaa.

Mittaa, miten hakijakokemuksen menestysresepti toimii käytännössä

Haluatko tutustua, miten hakijakokemusta voi mitata LAURA™-rekrytointijärjestelmän avulla? Jätä yhteydenottopyyntö, niin asiantuntijamme on sinuun yhteydessä!

 

Jätä yhteydenottopyyntö

 

Pssst!! LAURA™ tuotepäällikkö Marko Sirén järjestää hakijakokemuksen mittauksesta ja analysoinnista maksuttoman webinaarin tiistaina 26.4.2022 klo 9. Webinaarissa tutustutaan palautekyselyiden luomiseen LAURA™-rekrytointijärjestelmällä, kyselyiden lähettämiseen rekrytoinnin eri vaiheissa sekä tulosten tarkasteluun raporttityökalun avulla. Lue lisää ja ilmoittaudu webinaariin!